Monthly Archives: december 2008

Clifton Emahiser – Kto je tento patriarcha, Júda? časť 4.

V prvých troch štúdiách z tohto cyklu sme sa dozvedeli mnoho o Júdovom osobnom živote. Júda mal veľmi komplexný, zamotaný a komplikovaný život. Len nemnohí skutočne dokonale zvládli tému Júdu a niektoré z vyjadrení rôznych komentátorov o jeho živote a kmeni (predovšetkým jeho vzťah s Tamar) sú falošné a úplne mimo. V tejto lekcii sa odvrátime od Júdovho osobného života a našu pozornosť upriamime na jeho potomkov, kmeň Júdu. Ak ste si v predchádzajúcich štúdiách mysleli, že Júdov osobný život bol komplikovaný, ešte ste nič nevideli! Z Júdu pochádzajú najväčšie a najúžasnejšie požehnania, no zároveň hrozná a ťaživá kliatba.

JÚDA SA STÁVA POŽEHNANÍM I KLIATBOU

Ako v starom porekadle, máme dobré a zlé správy. Poďme najprv k tým dobrým správam. K tomuto sa pozrieme do 49. kapitoly Genesis, kde Jakob, pred svojou smrťou, prorokuje o osudoch každého z kmeňov svojej rodiny. Pre Júdu prorokoval toto, Genesis 49:8-12:

„8 Júda, ty si ten, ktorého budú chváliť tvoji bratia! Tvoja ruka je na šiji tvojich nepriateľov, pred tebou sa synovia tvojho otca skláňajú. 9 Levom mladým si, Júda: od koristi si vstal, syn môj, na odpočinok si si ľahol sťa lev, ako levica: ktože ho zobudí?! 10 Neoddiali sa žezlo od Júdu, ani berla od jeho nôh, kým nepríde Šílo, ktorému prislúcha (žezlo) a ku ktorému sa pritúlia národy. 11 K viniču priväzuje svoje oslíča a k vzácnej réve mláďa svojej oslice. Vo víne si perie odev a v hroznovej krvi svoj plášť. 12 Jeho oči sú černejšie od vína a jeho zuby belšie nad mlieko.“

Čítať ďalej

Bertrand L. Comparet – Dobré a zlé figy

Táto prednáška sa týka dobrých a zlých fíg, informácie o ktorých sa nachádzajú hlavne u Jeremiáša. Táto téma je čosi, čo zmiatlo mnoho cirkví.

Prvá deportácia do babylonského zajatia nastala nedlho po zvrhnutí kráľa Jehoiachina Nabuchodonozorom. Babylončania obsadili okolo roku 606 pred n.l. Jeruzalem a asi o dva roky neskôr nastala deportácia, cca okolo roku 604. Podrobnosti sú uvedené v 2. Kráľov 24:í- 17 a 2. Kronickej 36:9-10.

Potom došlo k druhej deportácii, pretože sa bábkový kráľ, dosadený Nabuchodonozorom na trón, začal búriť. Nabuchodonozor sa musel vrátiť a dokončiť svoju prácu, deportujúc zvyšok ľudu Júdu a z veľkej časti ničiac mesto Jeruzalem. To je zaznamenané v 2. Kráľov 25:1-21, rok 585 pred n.l.

Čítať ďalej

Clifton A. Emahiser – Kto je tento patriarcha, Júda? časť 3.

V tejto lekcii sa budeme zaoberať Tamar a významom jej mena.

ČO SA NACHÁDZA V MENE?

Poďme teraz k lži nazývania Tamar „Kanaančankou“, nehovoriac už o „kanaanskej pobehlici“, pretože nebola ani „Kanaančankou“ a ani „pobehlicou“. Vyžaduje si to viac štúdia, než iba poukázať na zemepisnú oblasť na mape a povedať, že všetci ľudia v tej oblasi sú Kanaanci. To presne Scott Vaught, a mnoho nekvalifikovaných – jemu podobných – učiteľov, činí. Ako viete, ľudia sú pohybliví a nemôžete ich jednoducho len tak pripichnúť na mapu. Z tohto dôvodu mnoho ľudí predstierajúcich, že sú kvalifikovaní biblickí učitelia, chybujú v tvrdení, že Rút bola Moábčankou. O tomto tvrdení, údajnom moábskom pôvode Rút, budeme rozprávať neskôr. Je preto nutné si uvedomiť, že ľudia migrujú z oblasti do oblasti kvôli zmenám v počasí, kvôli vojnám a mnohým iným dôvodom. Môžete teda vidieť, že musíme do úvahy brať časový rámec i migráciu, čo je čosi, čo Scott Vaught a jemu podobní neučinili. To je príklad toho, prečo sa v v Izraelskej Identite nachádza toľko falošných doktrín, je to príklad rovnakého úsudku, ako u Teda R. Weilanda, Stephena E. Jonesa, Jamesa W. Bruggemana, Charlesa Weismana atď. Poďme sa teraz pozrieť do Písem a určiť pôvod Tamar raz a navždy. Nazrieme do knihy Jašer, 45. kapitola, verš 23, ktorý znie:

„A v tých dňoch šiel Júda do domu Šema a vzal Tamar, dcéru Elama, syna Šema, za ženu svojho prvorodeného, Era.“

Čítať ďalej

Arnold Kennedy – Zneužitie slov “všetci”, “každý”, “ktokoľvek”, etc.

ÚVOD
Kazatelia dávajú veľký dôraz na slová „všetci“, „každý“ a „ktokoľvek“ („celý“, „všetko“… – pozn. prekl.) vo veršoch ako „Choďte do celého sveta“, „Kážte evanjelium každému stvoreniu“ atď. Tieto predstavujú falošné aplikovanie Písma z jednoduchého dôvoduakennedy –  tieto slová a frázy sú nesprávne používané. Zneužitie týchto slov sa musí zvážiť.
Táto falošná aplikácia protirečí Ježišovmu vyjadreniu a inštrukciám pre Jeho učeníkov:

Matúš. 15:24: „Nebol som vyslaný k nikomu inému, iba k strateným ovciam domu Izraela.“, a
Matúš 10:5-6: „Nevchádzajte na cestu národov a nevstupujte do samaritánskeho mesta, ale namiesto toho stále choďte k strateným ovciam domu Izraela.“

Kvôli tejto kontradikcii musíme zistiť, prečo je to tak, a prečo obľúbená interpretácia o chodení k všetkým rasám protirečí tomuto vyjadreniu a príkazu Ježiša.
V hebrejčine a gréčtine existujú odlišné slová pre „všetko“, „každý“ atď, a preto musíme preskúmať tie, ktoré sú zneužívané k propagácii univerzalizmu. V Novej Zmluve sa používa grécky výraz holos ako „celok“, zatiaľčo častejšie slovo pas sa používa na označenie „časti“ ako celku
väčšiej či menšej časti. Chybu spôsobuje snaha učiniť z významu slova pas význam slova holos. Tam, kde prekladatelia často prekladali pas ako „všetci“, „každý“, „ktokoľvek“, znamená „všetci z tej časti“, alebo „každý z tej časti“, alebo „ktokoľvek z tej časti“. Výraz „ktokoľvek“ je často prekladaný zo slova pas, ktoré je zároveň prekladané ako „všetci“. Uvidíme, že ktokoľvek hovorí, „Tam, kde moja Biblia hovorí, „ktokoľvek môže prísť“, znamená to „ktokoľvek z akejkoľvek rasy“, táto osoba je buď neznalá veci alebo zvedená k omylu.

Čítať ďalej

Clifton A. Emahiser – Kto je tento patriarcha, Júda? časť 2.

V predchádzajúcej lekcii som hovoril o tom, ako si desať bratov – potom, čo predali Jozefa za 20 kúskov striebra – rozdelilo túto sumu medzi seba. Taktiež som spomenul a položil otázku, čo za tieto peniaze mohli kúpiť. Nuž, pri ďalšom skúmaní tejto témy som zistil, že tieto peniaze neboli rozdelené medzi bratov rovnakou mierou, a zistil som taktiež, za čo bratia tieto peniaze utratili. V The Lost Books of the Bible and the Forgotten Books of Eden, Záveť Zebulúnova, kapitola 1, verše 17-20, čítame toto (v českom vydaní nájdete tento dokument v knihe Knihy tajemství a moudrosti I, vydavateľstvo Vyšehrad):

Čítať ďalej