Frederick Forkrist – Súdiť či nesúdiť

Bratia a sestry, moderná doba prináša mnohé vymoženosti, ktoré sa postupne stávajú akousi samozrejmosťou. Niekedy v pozitívnom, niekedy v negatívnom zmysle. Pre mnohých je Internet a s ním spojená interaktívna komunikácia márnením času – a skutočne, pre mnohých, a v mnohých prípadoch, je takéto vysedávanie pri internete neproduktívne, či dokonca kontraproduktívne. Osobne sa však rád zúčastňujem diskusii na slovenskom portáli Pokec.sk, kde viac-menej pravidelne navštevujem miestnosť Ježiš Ťa miluje (pre všetkých, ktorí by mi chceli niečo napísať, prispievam tam pod prezývkou PastorXX). Môžem povedať, že práve tam mnohokrát čerpám inšpiráciu do ďalšieho štúdia Božieho Slova, pretože – nakoľko sa tam stretávajú veriaci rôznych denominácií i neveriaci – sa v tak malom komunikačnom priestore stretáva množstvo nezriedka protichodných názorov.

Nedávno ma v diskusii značne zaujal jeden postoj. Treba povedať, že v diskusii s návšteníkmi tejto miestnosti tam zaznieva mnoho názorov, ktoré sú nielenže nebiblické, ale dokonca mnohokrát v priamom rozpore s učením Božieho Slova. Je však prekvapujúce a zarážajúce, ako sa kresťanskí veriaci radi zbavujú zodpovednosti, ktorú nám Písmo určuje. Pri diskutovaní nad jednou z doktrín sa mi napríklad dostalo od jedného spoludiskutujúceho argumentu „Nesúďte, aby ste neboli súdení“. Ako vieme, sú to Ježišove slová (pozri Matúš 7:1), ale zároveň ide o jeden z maximálne zneužívaných veršov Písma, a treba povedať, že vo väčšine prípadov, kedy sa tento verš používa, ide o pokryteckú obranu svojho konania. Prečo? V tejto mini-štúdii sa na to pozrieme bližšie.

Ak hovoríme o „súdení“ či „nesúdení“, pozrime sa najprv, čo to teda to „súdenie“ vlastne je. Merriam Webster’s 11th Collegiate Dictionary vysvetľuje výraz „súdiť“ (to judge) nasledovne:

„formovať mienku starostlivým zvážením dôkazov a overením predpokladov; vládnuť, riadiť (o hebrejskom kmeňovom vodcovi), rozhodovať ako sudca….“

Aby sme získali lepší obraz o súdení v spojení s citovaním „nesúďte, aby ste neboli súdení“, pozrime sa na celkový kontext pasáže v 7. kapitole Matúšovho evanjelia:

Nesúďte, aby ste neboli súdení. ebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: “Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka” – a ty máš v oku brvno?! Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.” (Matúš 7:1-5)

Paralelný verš nachádzame v 6. kapitole Lukášovho evanjelia (6:37): “Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám.”

Zdalo by sa to byť celkom jasné. ALE – pozrime sa, čo nám Jahšua hovorí v Lukášovi 12:57: “Prečo sami od seba neusúdite, čo je spravodlivé?” Otázkou je – ako máme súdiť, čo je spravodlivé, ak súdiť nemáme?

Bratia a sestry, Jahšua nás napomína: “Nesúďte podľa zdania, ale súďte spravodlivo.” (Ján 7:24). A o to presne ide! Nemáme súdiť človeka podľa jeho výzoru, ale súdiť spravodlivo. Nemali by sme ani súdiť konanie človeka, pretože vari sme bez hriechu, bez vlastných chýb? Kdeže, ani náhodou! Nemôžeme predsa byť ako ten, o ktorom hovorí už spomínaná pasáž v 7. kapitole Matúšovho evanjelia.

Je úžasné sledovať, ako sa história opakuje. Apoštol Pavol vo svojom liste cirkvi v Korinte tamojších kresťanov napomína ohľadom falošných učení, prezentovaných ako skutočné, pravé Kristovo evanjelium: “Lebo vy spokojne znesiete, keď niekto príde a hlása iného Krista, akého sme my nehlásali, alebo prijímate iného Ducha, akého ste nedostali, alebo iné evanjelium, aké ste neprijali.” (2. Korinťanom 11:4)

Ako ale mohli títo kresťania rozpoznať, či ide o pravé alebo falošné evanjelium? No samozrejme, iba posúdením – a na základe čoho? Pozrime sa na príklad obyvateľov Berey: “A tí boli šľachetnejší ako tamtí v Solúne. Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak.” (Skutky 17:11)

Presne tak, priatelia! Keď apoštol Pavol v liste Rimanom píše: “Nesúďme už teda jeden druhého, ale radšej hľaďte, aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie.” (Rimanom 14:13), neznamená to, že nemáme posudzovať konanie ľudí, či je v súlade s Písmom, pretože “Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy?” (Matúš 7:16) Ako by ste mohli odpovedať na túto otázku, ak by ste nevedeli, aká rastlina rodí hrozná či figy? Samozrejme, že musíte situáciu, predmet či človeka posudzovať na základe nejakého konceptu.

V otázke evanjelia nám Pavol ide príkladom výzvou ku Korinťanom, keď ich vyzýva: “Hovorím vám ako rozumným. Posúďte sami, čo hovorím.” (1. Korinťanom 10:15). Bola to dôležitá výzva. Už v tom čase – a to prakticky len krátke časové obdobie po Jahšuovom ukrižovaní a zmŕtvychvstaní – sa začali šíriť rôzne falošné učenia. A ako to už býva, vždy sa nájdu ľudia, ktorí zneužívajú dobro, aby ukojili svoje skazené chúťky a uspokojili svoje potreby na úkor ostatných. Evanjelium nie je bájka pre malé deti, so šťastným koncom pre všetkých, končiaca klasickým “a žili šťastne, dokiaľ nepomreli”, a pre mnohých to nebol ten príslovečný balzam na duši. Mnohí sa nedokázali vyrovnať so skutočnosťou, že sa im nedostalo tej priazne, ktorú by si želali, a preto začali šíriť učenia, ktoré neboli v súlade s evanjeliom, ktoré šíril Jahšua a jeho apoštoli. Apoštol Pavol o tom hovorí vo svojom liste Galaťanom: “Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty! Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom. Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám ja hlásal, nemá ľudský pôvod.” (Galaťanom 1:6-11)

V 1. Tesaloničanom 5:21 nachádzame toto nariadenie: “Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!” Skúmajme ale na základe čoho? Samozrejme a stále iba Písma! A na základe čoho sa pridržiavať? No predsa POSUDZOVANIA tej-ktorej konkrétnej doktríny, či je v súlade s Písmom! Súdenie správania sa ľudí alebo ich učení nie je nevhodné, je nutnosťou, pretože mnohí sú “…falošní apoštoli, klamní pracovníci, ktorí sa tvária, akoby boli Kristovými apoštolmi. A nečudo, veď sám Satan sa tvári ako anjel svetla. Nie je teda divné, keď sa aj jeho služobníci vydávajú za služobníkov spravodlivosti. Ale ich koniec bude taký, aké sú ich skutky.” (2. Korinťanom 11:13-15)

“Nesúďte, aby ste neboli súdení.” Ale ak máte chuť, moje tvrdenia kľudne posudzujte. Lebo nič nie pokryteckejšie, než snaha týmto citátom sa zaštítiť pred kritikou svojho konania. A to zrejme kresťanským správaním sa nie je.

Reklamy

8 Comments

 1. Jaroslav
  Posted 16. januára 2009 at 13:10 | Permalink

  Ahojte,

  Boh JASNE vravi na niekolkych miestach o sudeni. A vravel nedavno aj do mojho zivota :

  Hozeas 12/6
  A preto sa ty obráť k svojmu Bohu, ostríhaj milosrdenstvo a súd a očakávaj ustavične na svojho Boha.

  Micheas 6/6
  Oznámili ti, človeče to, čo je dobré, a čo požaduje Hospodin od teba; iba to, aby si činil súd, miloval milosrdenstvo a chodil pokorne so svojím Bohom.

  Ludi NEmas ODSUDZOVAT ale posudit na zaklade Pisma ked ho citas vedeny Duchom sv. (nezabudaj pritom na milosrdenstvo.. ”naucte sa co to znamena ” Milosrdenstvo chcem a nie obet”
  Nezabudaj ze aj ty si raz bol len dobytok na zabitie, ale teraz si Jeho ludom. Aka to milost! Bez zasluhy..

  Jediny kt ich odsudi je Boh, a Ten ti dal navod aby si poznal ovocie ludi kt pachaju skutky kt On nenavidi. Ten navod je Pismo.

  S touto myslienkou Vas necham…

 2. yarush
  Posted 17. februára 2009 at 07:45 | Permalink

  A čo toto???
  “Nikdy nesúď človeka pre jeho skutky, lebo nevieš, akú cestu si vybrala jeho duša…”

  Inak odporúčam čítať aj inú literatúru, ako poprepisovanú a neúplnú Bibliu. Krásne sú napríklad Hovory s Bohom I,II,III
  Alebo Priateľstvo s bohom. (všetky od Neal Donald Walscha)

  Jaroslav: Boh odkedy nenávidí???

 3. christianfreeman
  Posted 17. februára 2009 at 09:19 | Permalink

  Yarush: vdaka za prispevok, ale musim nesuhlasit. Prepisovana a neuplna Biblia? problem s prekladmi mi je znamy, rovnako aj vyskyt chyb v niektorych rukopisoch, ale ze by bola neuplna? co jej chyba k uplnosti? A propos, HOvory s Bohom a Priatelstvo s Bohom…hmm, nepripada mi to ako autoritativna literatura..subjektivne knihy su fajn, ale prezentuju len subjektivne nazory autora. a kolko autorov, tolko nazorov. Preto taketo knihy necitam. Skratka na ne nie je cas..
  A Boh skutocne aj nenavidi..napr. Malachias 1:2-3

 4. yarush
  Posted 17. februára 2009 at 17:38 | Permalink

  Prepáč, ale pre mňa je biblia veľmi neaktuálna kniha, skús niečo aktuálnejšie a dovolím si povedať, že aj biblia má autora dokonca viacerých a nechci mi povedať, že tam subjektívne názory nie sú. Tým sa nevyhne ani ten najsvätejší človek na planéte. (Bohužiaľ konkrétny príklad ti dať nemôžem, hoci som chodila na cirkevnú školu a čo to prečítané z nej mám, nedržím hlavy a verše v pamäti a desať rokov preberania tej istej knihy mi dosť stačilo). Taktiež mi príde nezmyselné, odvolávať sa na bibiu ako takú, to ako keby sa politici odvolávali na zákony starého ríma. ano sú v nej základy, ale na dnešnú dobu… No neviem. Nie je to ani napísané slovnými zvratmi, ktoré sa používajú v dnešnej dobe, dokonca hebrejština má na viacero vecí jeden výraz, čo by nebolo také prekvapivé, horšie je to, že nemôžeš vedieť, či bol použitý ten správny.
  K jej neúplnosti a prepisovaniu… Tiež ti môžem len doporučiť subjektívny názor autora knihy Celestínske proroctvo (James Redfield). Vyšiel aj film, je trošku starý, ale veľmi pochopiteľný.
  Taktiež odmietam bibliu z toho dôvodu, pretože pri jej čítaní som nemala pocit, že to je to, pravé orechové, čo ma môže viesť životom. Mal si pri čítaní tých všetkých prednášok a biblie pocit, že vyskočíš z kože, aké je to úžasné vysvetlenie života a bol si pri tom naplnený láskou až po okraj??? Pretože ja to pri týchto knihách cítim a nepotrebujem k tomu 2000rokov starých prorokov a evanjelistov. Stačí mi človek ktorý žije teraz a dokáže mi prostredníctovm knihy vysvetliť, resp. poskytnúť odpovede na moje otázky.
  A ak sa ešte môžem spýtať, za čo alebo za koho považuješ boha, pretože tvoje vyhlásenie že Boh nenávidí, je u mňa už dávno prežité a vyvrátené. Dokonca mi to príde strašne konzervatívne. Vieš, podľa vyjadrovania a názorov viem, že nie si radový kresťan, takže ani ťa nemôžem vysmiať ako radovú ovečku, pretože ty evidentne vieš o čom hovoríš a je ešte viac zarážajúce, že si si sám vybral nenávidiaceho boha, ako niečo čo chceš nasledovať. Prečo?

 5. yarush
  Posted 17. februára 2009 at 17:40 | Permalink

  Možno ťa otravujem ale o týchto veciach sa už nemám s kým baviť lebo ľudia v dnešnej dobe na vieru dosť kašlú…

 6. christianfreeman
  Posted 18. februára 2009 at 15:16 | Permalink

  nuž, Jaruš (dokonca sa to aj rýmuje), pre mňa je Biblia neustále aktuálna kniha. Máš niečo aktuálnejšie? Biblia má asi 40 autorov, tým mi nič nové nepovieš a ani nenaznačíš. To, že verím, že jej zápisy boli/sú inšpirované Božou mocou (Duchom Svätým), je skrátka súčasť mojej viery, a iste vieš, že sa môžeš postaviť aj na hlavu, a tento názor skrátka nezmeníš.
  Čo sa týka odvolávania sa na ňu. Na rozdiel od napr. daňového zákona, ktorý sa často dostane do novelizácie skôr, než vyjde v tlači, Biblický Zákon prestál rôzne obdobia. A až keď mi povieš, že zákaz kradnutia, zabíjania sa medzi sebou a podobne sú zlé, tak sa môžem nad tým zamyslieť.
  To, či bol použitý ten ktorý výraz pri preklade správne, sa dá posudzovať – jednak sedliackym rozumom, jednak z kontextu, jednak z bežného používania v iných dokumentoch (napr. sekulárne zdroje).
  Subjektívny názor Jamesa Redfielda ma nezaujíma. Podobne ako ma nezaujíma anti-kresťanský subjektívny postoj, ja neviem, Acharye S, nejakých tých teraz populárnych Falun Dafistov či vesmírnych ľudí.
  Vieš, čím viac sa Písmu a k nemu pridružených disciplín venujem, tým viac mám ten pocit, že je to to pravé orechové. Nuž, ale vieš, koľko ľudí, toľko chutí. Ale rád sa dozviem, ktoré knihy máš na mysli, ak Ti 2000 rokov starí proroci a evanjelisti nesedia…
  Skúsiš mi dať odkaz na to vyvrátenie nenávisti Božej? veľmi rád sa dozviem niečo nové.
  A prečo nasledujem “nenávidiaceho” Boha? Lebo Ho nasledujem takého, aký je..láskavý, milosrdný, spravodlivý, k iným aj “nenávistný”. Ja ho nebudem meniť len preto, že sa niektorým nepáči.
  V každom prípade ale neotravuješ, debata je to milá…

 7. yarush
  Posted 20. februára 2009 at 16:28 | Permalink

  neviem, či sa to zdá len mne, ale neodporuješ si trochu? povieš mi že ťa subjektívny názor autorov dnešného storočia nezaujíma, ale prosíš ma, aby som ti povedala názvy kníh, ktoré mám namysli. To že biblia bola inšpirovaná božou mocou, nevyvraciam, ani nezapieram, ale prečo sa silou mocou držíš iba nej? To akože úloha boha skončila tým, že dal ideu na napísanie biblie pred neviem koľko tisíc rokmi a teraz už takéto idey nikomu nedáva? alebo to berieš tak, že kým knihu nenapíše chlapík v sutáne, tak jej neveríš? a to, že ježiša ukrižovali, lebo prišiel s novou verziou viery v boha, to ti nič nehovorí? teraz keby prišiel niekto iný, so sebedokonalejšou myšlienkou záchrany ľudstva, tak cirkev ho odsúdi ako prvá, pretože to je tak, večne sa pozerá dozadu (a očakáva veľkolepý návrat krista)namiesto toho, aby dejiny nechala tak a dívala sa dopredu na krajšiu budúcnosť a hľadala krista v každom človeku. nevidí, čo je priamo predňou.

  Prečo sa stale zaoberáš písomnými vecami, na to, aby ti bolo niečo vyvrátené? Keď nič iné okrem biblie nepríjmeš? aj keby som ti doniesla list priamo od boha podpísaný jeho písmom, tak to odmietneš.

  A k bohu. aj v biblii sa piše že boh je láska. a pokiaľ boha berieme ako absolutnú lásku, tak kde je miesto na nenavisť? načo bohu pripisovať ľudske vlastnosti? Ty nemáš boha v čom meniť, lebo to je absolutno. a absolutno sa meniť nedá.

 8. Tonka
  Posted 24. marca 2010 at 12:27 | Permalink

  Budiz ticho… a bolo ticho.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: