Monthly Archives: február 2009

Bertrand L. Comparet – Rút bola Izraelitkou

Je nešťastím, že mnoho kazateľov vo svojej nevedomosti vyučuje tak mnoho falošných náuk. Jednou takouto falošnou náukou je tvrdenie, že Jahšua nebol čistého izraelského pôvodu, pretože, ako tvrdia, jedným z jeho predkov bola Rút, Moábčanka. Z tohto výrazu odvodzujú, že bola rasovo, nie len geograficky, Moábčankou, v čom sa veľmi mýlia..

Územie Moábu sa pôvodne nachádzalo východne a severovýchodne od Mŕtveho mora. Rozprestieralo sa od rieky Arnon ja juhu po rieku Jabbok na severe. Od Mŕtveho mora a rieky Jordán na západe sa ich územie tiahlo k planinám a úpätiam kopcov a pohorí na východe. Podľa ľudu, ktorý na tomto území žil, sa krajina nazývala Moábom. Tento názov si uchovala i mnoho stáročí potom, ako z nej všetci Moábčania zmizli..

Čítať ďalej

Ralph Borsodi – Útek z mesta (online kniha)

Drahí priatelia, s radosťou vám exkluzívne prinášame slovenský preklad ojedinelej knihy amerického autora Ralpha Borsodiho, Útek z mesta. Veríme, že práve tak, ako v časoch veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch, kedy toto dielo vzniklo, aj dnes, keď sa ocitáme v novej hospodárskej kríze, toto dielo prinesie svojim čitateľom alternatívny pohľad na prežitie v neľahkých podmienkach post-industriálnej doby.

Tento preklad z našej tvorivej “dielne” nájdete na tejto adrese.

Prajeme príjemné čítanie.

Dan Gayman – Spájanie kresťanskej rodiny s pôdou

„Beda tým, ktorí pripájajú dom k domu a tým, ktorí pripájajú pole k poľu, až niet už mieta a musíte bývať celkom sami uprostred krajiny!” (Izaiáš 5:8)

Vyzývať kresťanské rodiny k spojeniu s pôdou sa môže zdať v našej dobe trochu zbytočné. Viac než 90 percent americkej populácie dnes žije v urbanizovaných oblastiach našej krajiny, väčšina detí dnes rastie s pohľadom na asfalt, než na zeminu. Počiatkom 20. storočia to bolo opačne, okolo 90 percent nášho ľudu prebývalo vo vidieckych oblastiach a malých komunitách, zvyšok sa tlačil v urbanizovaných, industriálnych oblastiach krajiny. S prechodom do 21. storočia sme národom mestských obyvateľov a nič nenaznačuje, že sa to zmení. Američania sú dnes po niekoľko generácií odlúčení od fárm, ktoré kedysi zrodili americkú populáciu.

Čítať ďalej

Clifton Emahiser – Kto je tento patriarcha, Júda? časť 14.

Na začiatok tejto druhej lekcie o britskej cirkvi budem citovať z knihy The Origin and Early History of Christianity in Britain autora Andrewa Graya, D.D., strany 36-37:

Len ťažko sa dalo predpokladať, že ľud tak divoký ako Briti, tak zanietený voči svojim poverám, a tak utláčaný zúrivými nájazdníkmi, by mohol byť rýchlo obrátený na kresťanskú vieru. Vetva duchovnej révy, aj keď v britskej pôde zasadená tak skoro, samotnou povahou udalostí rástla pomaly, a počas prvého storočia neučinila žiaden rýchly pokrok. No v polovici druhého storočia „natiahla konáre moru a svoje vetvy k rieke”, pretože je evidentné, že v tom čase veľké množstvo jej obyvateľov, zo všetkých spoločenských vrstiev, zanechalo modlárstvo a prijalo kresťanskú vieru. Už sme boli svedkami, že prvý kostol (cirkevná budova) v Británii, a pravdepodobne v celkom kresťanskom svete, bol postavený v prvom storočí v Glastonbury…

Čítať ďalej

William Finck – Nebuďte zmätení kanaánskou ženou

Zdá sa, že už dosť dlho prevláda istý stupeň zmätku s ohľadom na uzdravenie dcéry kanaánskej ženy Jahšuom Kristom, udalosť opísaná v Matúšovi 15:21-28 a Markovi 7:24-30, a zvlášť medzi prívržencami Izraelskej Identity. Aj keď opisy tejto udalosti sú často promotérmi univerzalizmu zneužívané, v skutočnosti univerzalizmus vyvracajú. No predsa i tí, ktorí chápu Starú Zmluvu a kliatby proti Kanaáncom, zostávajú v úžase nad tým, ako a prečo Jahšua Kristus prejavil tejto žene milosrdenstvo, a táto otázka bola príčinou mnohých diskusií. Táto krátka štúdia sa posnaží zmätok, obklopujúci túto udalosť, objasniť.

Čítať ďalej