Monthly Archives: marec 2009

Clifton Emahiser – Kto je tento patriarcha, Júda? časť 17.

KONŠTANTÍNOVE ČINY MALI V BABYLONE ĎALEKOSIAHLE NÁSLEDKY

Následkom prvého ekumenického, alebo všeobecného koncilu v Nicey A.D. 325) predstavovali Konštantínove činy v Babylone zlepšenie. Pre túto časť príbehu o Konštantínovi nazrieme do The Story Of Civilization, časť (zväzok) 1, “Naše orientálne dedičstvo”, od Willa Duranta, strany 245-246 (Durant najskôr cituje historika Herodota nasledovne):

Čítať ďalej

Clifton Emahiser – Ranná keltská cirkev vyučovala fyzické zvedenie Evy!

Väčšina z vás pozná rozsiahly výskum, ktorý som ohľadom Dvoch línií potomstva vykonal. Budem teraz prezentovať dôkazy, že učenie o dvoch líniách potomstvia nie je žiadnou novou doktrínou, ako niektorí tak domýšľavo vykladajú. Toto svedectvo pochádza z knihy The Celtic Church In Britain, autor Leslie Hardinge, z kapitoly nazvanej “The Role of the Scriptures” (Úloha Písem), strana 48. Aj keď Hardinge nesleduje keltskú cirkev k cirkvi založenej v Glastonbury Jozefom z Arimatey cca päť rokov po Umučení Krista, veľmi dobre si počíta v histórii po roku 400 A.D. a starostlivo svoj materiál dokumentuje. V tejto kapitole demonštruje rôzne metódy učenia používané keltským duchovenstvom. Jednou z týchto metód bola liturgia otázok a odpovedí, ktorej nasledujúce je autentickou časťou (odpovede v zátvorkách):

Čítať ďalej

Clifton Emahiser – Kto je tento patriarcha, Júda? časť 7.

(Ospravedlnenie: táto časť nedopatrením vypadla v poradí umiestňovania, preto ju zverejňujeme teraz. admin)

V poslednej časti som ukázal, ako sa aškenázski a sefardskí Židia posledných 1275 rokov – od konverzie kráľa Bulana v roku 740 A.D. – miešali, a šírili tak medzi sebou Kainovu krv. Neexistuje nič také, ako dobrý Žid. Spomeňte si, že v časti 4. som uviedol, že Júda sa stal požehnaním I kliatbou. V tejto časti budeme rozoberať, ako sa Júda stal kliatbou.

Čítať ďalej

Dávne mesto objavené hlboko v amazonskom dažďovom pralese spojené s legendárnymi bielymi Oblačnými ľuďmi v Peru

Stratené mesto objavené hlboko v amazonskom dažďovom pralese môže odomknúť tajomstvá legendárneho kmeňa.

Veľmi málo je známe o Oblačných ľuďoch v Peru, dávnej, bielej civilizácii, vyhladenej chorobami a vojnami v 16. storočí.

No teraz archeológovia objavili opevnenú citadelu v odľahlej horskej oblasti Peru známej pre svoju izolovanú prírodnú krásu.

Čítať ďalej

Clifton Emahiser – Kto je tento patriarcha, Júda? časť 16.

Diokleciánovo prenasledovanie v tom čase postihlo celé územie Rímskej ríše, no v samotnom meste Rím neostal nikto, kto by po oslabení prenasleodvania v udržiavaní britskej cirkvi tam založenej pokračoval. To vieme preto, že neexistujú žiadne záznamy britskej cirkvi založenej rodinou Pudensovcov, ktoré by ju nejakým spôsobom spájali s neskoršou rímskou katolíckou cirkvou. Faktom je, že rímska katolícka cirkev tvrdí, že Peter ustanovil prvého biskupa Linusa, čo je falošné tvrdenie, pretože Linus bol ustanovený za biskupa Pavlom. Všetci členovia tejto cirkvi, so svojimi biskupmi, boli evidentne umučení. Čo na jej miesto nastúpilo, nebolo posvätené alebo autorizované Jahšuom! Nástroj, ktorým rímska katolícka cirkev hlása svoju autoritu, sa nazýva “Konštantínovo venovanie (dar)”, o ktorom historici dokázali, že sa jedná o podvrh. Je dôležité pochopiť, že rímska katolícka univerzálna cirkev nie je v žiadnom prípade spojená s pôvodnou britskou cirkvou organizovanou sv. Pavlom, nazývanou “Basilica Di S. Pudenziana”, v Ríme. Pre informácie o !Konštantínovom venovaní” budem citovať z knihy The Horizon History Of Christianity, autor Roland H. Bainton, strany 243-244:

Čítať ďalej