Monthly Archives: apríl 2009

Clifton Emahiser – Kto je tento patriarcha, Júda? časť 20.

JÚDA A NÁUKA O DVOCH LÍNIÁCH POTOMSTVA

Možno sa začudujete: “Čo má učenie o dvoch líniách potomstva do činenia s Júdom?” Všetko to má čo do činenia s Júdom! Pôjde o zatiaľ najzložitejšiu moju prácu. Budeme skúma oblasť Písma, o ktorej preskúmanie do istej hĺbky sa pokúsilo len veľmi málo ľudí. Možno nebudete chcieť súhlasiť so závermi, ktoré budem prezentovať, no uznáte, že sú veľmi vážne. Aby som získal vašu pozornosť, Biblia a väčšina biblických komentárov naznačujú, že Jezábel bola jedným z predkov Jahšuu Mesiáša. Možno sa to zdá ako veľmi zvláštna téma k uvažovaniu, no je to extrémne dôležité. V tejto časti budem demonštrovať, a tento prípad dostatočne zdokumentujem, že Jezábel sa v rodokmeni Jahšuu nenachádzala. Začneme túto dizertáciu citovaním pasáže Písma, ktorú vo svojich prezentáciách tejto témy používa väčšina učiteľov náuky o Dvoch líniách potomstva, Matúš 23:35:

Čítať ďalej

Dr. Stan Monteith – California Guidestones

Na jednom z najvyšších vrchov v Elbert County, štát Georgia, stojí obrovský granitový monument. Vyryté v ôsmich rôznych jazykoch na štyroch obrovských kameňoch, podopierajúcich spoločný vrcholec, sa nachádza 10 vedúcich myšlienok, resp. prikázaní. Tento monument sa označuje ako The Georgia Guidestones, prípadne ako American Stonehenge. Aj keď väčšine ľudí relatívne neznáme, ide o dôležité spojenie s okultnou hierarchiou, dominujúcou svetu, v ktorom žijeme.

Pôvod tohto záhadného monumentu je zahalený tajomstvom, pretože nik nepozná pravú totožnosť človeka, či ľudí, ktorí o jeho stavbe rozhodli. Čo sa vie naisto, je to, že v júni 1979, dobre oblečený, výrečný cudzinec navštívil kanceláriu Elberton Granite Finishing Company a oznámil, že chce vybudovať pomník na zanechanie odkazu pre ľudstvo. Predstavil sa ako R. C. Christian, no zanedlho bolo zjavné, že nešlo o jeho skutočné meno. Uviedol, že reprezentuje skupinu ľudí, ktorá chce ponúknuť ľudstvu smerovanie, no do dnešného dňa, takmer dve desaťročia po tejto udalosti, nikto nevie, kým R. C. Christian skutočne bol, ani mená tých, ktorých reprezentoval. Evidentných je niekoľko vecí. Posolstvá vyryté v Georgia Guidestones sa zapodievajú štyrmi hlavnými oblasťami: (1) Vláda a založenie svetovej vlády, (2) Kontrola populácie a reprodukcie, (3) Životné prostredie a vzťah človeka k prírode, a (4) Spiritualita.

Čítať ďalej

Judy Keen – Zakoreňovanie sa ekonomických survivalistov

Patrick a Melissa Wojtowicz hrajú Scrabble s dcérou Gabrielle (15), vľavo, a jej priateľkou Brittney Watson, v popredí. Čas s rodinou považujú za vyššiu prioritu.

Čítať ďalej

Clifton Emahiser – Falošnosť letníčnych a charizmatických hnutí, časť 1.

Pravý a potrebný deň Letníc skutočne nastal, ale to, čoho sme dnes v mene letníčiarstva svedkami, je úplne falošné. A to, čo sa dnes nazýva charizmatickým hnutím, nie je nič viac, než neo-letníčiarstvo toho najhoršieho druhu. Názvy týchto hnutí ani nepíšem s veľkým počiatočným písmenom, keďže si ho nezaslúžia. Vždy, keď musí niekto priniesť do kongregácie štrkáče, aby dokázal že má Ducha Svätého, degratuje Ducha na tú najnižšiu úroveň!

Čítať ďalej

Clifton Emahiser – Kto je tento patriarcha, Júda? časť 19.

V poslednej časti sme preberali vpády saských kmeňov a ich vplyv na britskú keltskú cirkev. V tejto časti sa budeme zapodievať tým, ako sa Sasi a nakoniec Íri stali rímskymi katolíkmi. Táto časť nás privedie do druhej polovice 4. storočia. Uvediem informácie o osobách ako bol Gregor, sv. Columba, Augustín z Canterbury a sv. Patrik. Môže sa sem-tam zdať, že odchádzam mimo témy, no len vydržte, celý príbeh sa ukáže. Túto časť začneme témou sv. Patrika.

Čítať ďalej