Clifton Emahiser – Falošnosť letníčnych a charizmatických hnutí, časť 2.

Zopakujem ešte raz: Pravý a nutný deň Letníc nastal, no čoho sme dnes medzi týmito hnutiami svedkami, je úplný podvod a nie je v tom nič kresťanské. V týchto hnutiach nachádzame niekoľko znepokojujúcich aspektov. Sú to fanatici, vymýšľajúci falošné heretické proroctvá, ktoré Písmo v žiadnom prípade nepodporuje. Jedna skupina charizmatikov, sídliaca v Kansas City, štát Missouri, demonštruje, ako ďaleko sa dá zájsť v zneužívaní božského úradu proroka. Kniha Some Said It Thundered od Davida Pytchesa, túto skupinu propagujúca, sa stala bestsellerom. Stovky, ak nie tisíce cirkví organizujú svoje prorocké duchovné služby podľa “Kasas City Prophets” (Proroci z Kansas City). Spojení s jedinou cirkvou (predtým Kansas City Fellowship, neskôr premenovaná na Metro Vineyard Fellowship), títo muži uvádzajú, že by nemali byť označovaní za “prorokov”. Skôr preferujú štylizáciu “prorocky obdarení”. Takto sa dištancujú od starozmluvných prorokov a nehlásajú ani svoju neomylnosť.

Tuná parafrázujem z knihy Charismatic Chaos autora Johna F. MacArthura, Jr., s. 78-79; 367. MacArthur vysvetľuje, že všetci títo proroci z Kansas City priznávajú, že falošne prorokovali. Napriek tomu sú proroctvá týchto mužov prijímané tisícami ako zjavená pravda Božia. Pastor Vineyardu, Mike Bickle, podporuje svojich stúpencov v prijímaní moderného proroctva ako Božieho prostriedky zjavovania čerstvej pravdy svojej cirkvi pred dávnymi proroctvami Starej Zmluvy. Bob Jones, jeden z viditeľnejších prorokov cirkvi, tvrdí, že Boh s ním každoročne rozpráva na židovský Deň pomazania. Bickle a Jones považujú za uspokojujúce, ak sa naplnia 2/3 ich proroctiev. Títo takzvaní proroci teda tvrdia, že majú slovo od “Pána”, ale šanca je prinajlepšom jedna k trom, že bude falošné. Úbohý starý Boh, nedokáže nič spraviť na sto percent. No napriek svojmu žalostnému výsledku proroci z Kansas City naďalej získavajú vychvaľujúcich akolytov a často sú hosťami na medzinárodnej konferencii Johna Wimbera.

Bickle už nepodporuje Jonesa tak oduševnene ako kedysi. V novembri 1991 John Wimber rozposlal list cirkvám Vineyardu a prívržencom, oznamujúc im, že Jones prechádzal procesom “obnovy” po priznaní sexuálneho zlého konania a zneužívania svojho prorockého daru. Wimber neponúkol prorokom z Kansas City vstup do Vineyard na nápravu ich omylov a ich ukáznenie, aby ich vzal na zodpovednosť. Namiesto toho okamžite, bez ich pokarhania, ich začal využívať k učeniu, aby tak mohli znova páchať tie isté sexuálne neslušnosti.

Nuž, tento druh sexuálneho neviazaného chovania nie je medzi letníčnymi a charizmatickými hnutiami nič ojedinelé. Viem o mužovi, bývajúcom priamo tuná vo Fostorii, a použijem ho ako príklad. Myslím, že názov ich cirkvi bol Four Square, no tú som nemal príležitosť navštíviť. Krátko po jeho príchode s manželkou začal dvoriť inej žene v ich kongregácii. Netrvalo dlho, než došlo k rozvodu a sobášu. V tomto novom manželstve sa narodili deti. Ako u mnohých iných manželstiev, potrebovali služby opatrovateľky detí, a netrvalo dlho, než s ním táto opatrovateľka otehotnela.. Takže, ak plánujete letníčiarsky či charizmatický míting navštíviť, radšej sa pripravte na odrážanie útokov od sexuálnych dravcov alebo štrkáčov na podlahe. Nežartujem! Ak ste sledovali správy počas posledných 20 rokov, viete, čo mám na mysli! Držte sa teda bokom od prorokov z Kansas City, keďže sú medzi nimi sexuálni predátori!

MacArthur na stranách 25-26 uvádza, akí protivní sa ľudia môžu stať:

Jedna žena mi napísala, rozčuľujúc sa. ‘Uchyľujete sa ku gréckym prekladom a fantastickým slovám, aby ste znehodnotili to, čo Duch Svätý dnes v cirkvi vykonáva. Dám vám radu, ktorá vásm môže zachrániť pred hnevom všemohúceho Boha: odložte Bibliu a prestaňte študovať. Požiadajte, aby na vás zostúpil Duch Svätý a dal vám dar jazykov. Nemáte žiadne právo spochybňovať niečo, čo ste nikdy nezažili.’

Rádioposlucháč, po vypočutí si môjh učenia k 1. Korinťanom 11 – 14, napísal: ‘Vy, ľudia, a predovšetkým správcovia evanjelia, ktorí tvrdíte, že hovorenie v jazykoch nie je pre dnešný deň, podľa mňa a všetkých, ktorí v jazykoch hovoria, trápite Ducha Svätého a nedostávam sa vám Božieho požehnania. Pre mňa je to rovnako smiešne, ako keby sa vás nespasená osoba snažila presvedčiť, že si absolútne nemôžete byť istí, či vojdete do neba. … Ak ste to nezažili, nemôžete nikomu vykladať, že to neexistuje.’

Oba tieto listy odrážajú tendenciu merať pravdu osobnou skúsenosťou na úkor Písma. Niet pochýb, že väčšina charizmatikov, ak sú sami k sebe úprimní, bude musieť priznať, že základom ich systému very je osobná skúsenosť – a nie Písmo. Akokoľvek sa niektorí charizmatici snažia dať Bibliu na piedestál autority vo svojich životoch, Písma častokrát zastávajú až druhé miesto za zážitkom, v definovaní ich viery. Ako to uviedol jeden autor: ‘Zážitky s Bohom poskytujú základ pre ich vieru.’ Je to presný opak toho, ako by to malo byť!”

Z týchto dvoch príkladov by malo byť zrejmé, že s nimi človek debatovať nemôže. Lepšie je im povedať: “Spomenul som si, že na mňa čaká dôležitá práca”, a nechať ich tak, ísť domov a venovať sa projektu, ktorý ste posledných 5 rokov zanedbávali! A ak by to nepomohlo, odpovedzte, že veríte, že dnešné bľabotanie jazykoch pochádza od diabla. V takomto prípade budú mať čosi dôležité na práci oni. Nuž ale späť ku knihe Charismatic Chaos, s. 27-29:

Niekedy samozvaný prorok vyvinie úplne nový súbor učení založených výlučne na zážitku- alebo čistom výmysle. Napríklad Dr. Percy Collett, charizmatický misionár-liečiteľ, vymyslel rozsiahlu sériu podrobných posolstiev o nebi, vychádzajúcich z jeho mimoriadnej osobnej skúsenosti. Collett tvrdí, že v roku 1982 bol prenesený na 5 a pol dní do nebies. Tvrdí, že videl Ježiša, ktorý dozerá na stavbu tamojších príbytkov, a rovnako tak tvrdí, že rozprával tvárou v tvár s Duchom Svätým.

Newsletter, podrobne uvádzajúci cestu Dr. Colleta do nebies, začína, pozoruhodne, týmito slovami: ‘Zatiaľčo kresťanstvo oplýva podaniami zábleskov ‘ďalšej’ dimenzie podávaných tými,ktorí zažili stav ‘mimo tela’, zážitok Dr. Colleta je úplne odlišný. Zjavne bol ‘vychvátený do tretieho neba’, podobne ako Pavol. Rozdiel je v tom, že Pavlovi nebolo dovolené povedať, čo tam videl a počul, kým Dr. Colletovi, takmer o 2000 rokov neskôr, to bolo prikázané.

“‘Collett ponúka videokazety podrobne opisujúce jeho putovanie v nebi, a jeho rozprávanie je vskutku zvláštne: ‘Všetko, čo Boh stvoril na zemi, je v nebi – kone, mačky, psi. Všetko, čo stvoril na zemi,je v nebi – zvieratá, iba tieto sú dokonalé. Napríklad psi nebrešú. … Nepotrebujete kanalizáciu. Môžete ísť na hostinu a jesť čo chcete, a nepotrebujete toalety.’

Collett opisuje ‘oddelenie ľútosti, tmiesto [kam] putujú duše detí z potratov a taktiež niektorých vážne retardovaných detí, a tuná sa tieto maličké duše cvičia istú dobu, než prídu pred Boží Trón.’ Tvrdí, že videl aj Miestnosť Záznamov, ‘obrovský priestor, kde sú zachovávané všetky ‘zbytočné’ slová vyslovované kresťanmi, až kým k nim nepodajú vysvetlenie, alebo nie sú súdení, a potom sú tieto vyprázdnené do Mora Zabudnutia.’ Collett opisuje ‘Miestnosť Odevov’, kde anjeli šijú naše róby, rozostavané príbytky, ‘výťah Ducha Svätého’ a mnoho ďalších zarážajúcich obrazov. Pridáva jeden strašidelný detail: ‘Keď som putoval späť na zem, videl som dve dievčatá, jednu brunetku a jednu červenovlásku. Zastavili sme, aby som s nimi rozprával – v ich duchovných telách – na ceste späť. Opýtali sme sa, čo sa im stalo. Uviedli, že zomreli pri automobilovej nehode na kalifornskej diaľnici. Ich fyzické telá boli v dome smútku. Povedali, že ich matka nad nimi plače, a aby som jej povedal… …’

Dr. Collett sa domnieva, že na overenie tohto príbehu má presvedčivý dôkaz: ‘Asi o rok neskôr som šiel do tej oblasti, kde ich matka žila, a podal toto svedectvo. Matka v kongregácii vyskočila a povedala, toto je opis mojich dcér. Povedal som jej, aby sa neobávala, jej dcéry sú na nádhernom mieste. Povedala, že už nikdy viac nad nimi plakať nebude.

Po prednáške o nebesiach svojmu tretiemu obecenstvu v Montgomery, štát Alabama, ponúkol tento zodpovedanie otázok z publika. Hneď prvá otázka bola k niečomu, nad čím som, musím priznať, nikdy neuvažoval: ‘Som kovboj. Sú v nebi rodeá?’

No Dr. Collett mal pohotovú odpoveď. ‘V nebi sú kone, nádherné kone. Všetky tieto sú chválou Boha. V nebi niet bláznovstva. Nehovorím, že rodeo je bláznivé, no nie je tam žiadna show a lá Will Rogers.’

Charizmatici nemajú žiaden spôsob, ako tieto svedectvá stopnúť alebo overiť, pretože v ich systéme sa skúsenosť potvrdzuje sama. Namiesto overenia si takýchto zážitkov v Písme, charizmatici sa zvyčajne snažia, aby Biblia takejto skúsenosti vyhovovala, alebo, ak to nedokážu, Bibliu jednoducho ignorujú. Koľko charizmatikov, vedených k viere, že Boh im alebo ich vodcom uvádza nové zjavenie, jednoducho odloží Bibliu navždy na policu?”

Toto je veľmi znepokojujúce, preto musíme nájsť zmysluplnú odpoveď. Problém vyvstáva z toho, že mnohí jednoducho nechápu, že kniha Skutkov je záznamom prechodu od Starej Zmluvy k Novej. To, čo môže byť pravdivé na začiatku Skutkov, nemusí byť pravdivé na ich konci, a je veľkou chybou na takých nezrovnalostiach budovať doktrínu. Vrátiac sa opäť späť ku knihe Charismatic Chaos, v kapitole s názvom “Čo sa odohrávalo v rannej cirkvi?” a podtitulom: “Podrobejší pohľad na Skutky 19”, s. 224-229:

Skutky 19 pokrčujú vo vykresľovaní cirkvi v prechode. Tuná znova nachádzame ďalší základný charizmatický text, ktorý ukazuje, že ľudia boli krstení Duchom a hovorili v jazykoch. Opäť ale nenachádzame žiadne následnosť, žiaden interval medzi spásou a krstom Ducha. Niektorí charizmatici a letničiari sa snažia tvrdiť, že títo ľudia boli veriaci už pred udalosťou tuná zaznamenanou, no štúdium textu jasne dokáže, že tomu tak nebolo.

Skutky 19 zaznamenávajú Pavlov príchod do Efezu na jednej z jeho misionárskych ciest, a tuná nachádza ‘akýchsi učeníkov’ (19:1). ‘Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili?’ chcel Pavol vedieť (v. 2).

Opoveď učeníkov z Efezu je zvláštna: ‘Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý.’ ‘Ako ste teda boli pokrstení?’ bola Pavlova ďalšia otázka (v. 3). Oni odpovedali: ‘Jánovým krstom’.

Potom Pavol ich problém chápal. Potom povedal, ‘Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prichádzal po ňom, to jest v Ježiša [sic Jahšuu]’ (v. 4).

Učeníci v Efeze neboli kresťania. Boli veriaci v zmysle Starej Zmluvy. Ich celkové duchovné poznanie sa končilo u Jána Krstiteľa, a neboli oboznámený s dielom Krista. Akonáhle o Ježišovi počuli, uverili a boli pokrstený v Jeho mene. Keď na nich Pavol položil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý a začali rozprávať v jazykoch a prorokovať (vv. 5-6).

Je zjavné, že títo učeníci Ducha svätého či jazyky nehľadali. Pavol začal konverzáciu o Duchu Svätom. Nepočuli o žiadnom z fenoménov spájajúcich sa s príchodom Ducha. Väčšina prekladov Skutkov 19:2 plne nezachytáva dôsledky opovede efezských veriacich Pavlovi. V základe povedali ‘Nepočuli sme, či bol Duch Svätý daný.’ Je pravdepodobné, že o Duchu Svätom počuli. Ak boli nasledovníci Jánovho krstu, počuli ho rozpráva o Duchu (pozri napríkld Lukáša 3:16). No nevedeli, či bol Duch Svätý daný. Prečo? Pretože nepočuli nič o Ježišovi Kristovi. [“bol daný” sa v gréckom texte nenachádza, skôr “byť/bol”]

Akonáhle Pavol ich odpoveď počul, začal skúmať. Zanedlho zistil, že boli učeníkmi, no nie Ježiša Krista, ale Jána Krstiteľa. Boli ľudmi v prechode, pozostalí zo svätých Starej Zmluvy, stále prešľapujúci na mieste, stále čakajúci Mesiáša 20 rokov po smrti Jána Krstiteľa. Ďalší Pavlov krok bol vcelku predvídateľný. V podstate riekol: ‘Treba vás pochváliť. Kajali ste sa, ako učil Ján, no teraz musíte učiniť ďalší krok: veriť v Toho, ktorý prišiel po Jánovi – v Ježiša Krista.’

Všimnite si, že potom, ako Pavol zistil, koho učeníkmi boli, hovoril o Ježišovi Kristovi, nie o Duchu Svätom. Pavol poznal, že všetko, čo mali, bol Jánov krst. Ak by vyjadrili vieru v Krista a boli pokrstení, Ducha Svätého by mali. Pavol toto predpokladal, keď sa opýtal, ‘Nuž, ak ste neobdržali Ducha, aký druh krstu ste absolvovali?’ Pavol vedel, že obdržanie Ducha v momente uverenia v Krista bol normálnym procesom pre cirkev po Letniciach.

Pavol sa nesnažil vyučovať efezských učeníkov ako dosiahnuť druhý level alebo niečo viac, než spásu skrze Krista! Pavol zistil, že to, čo ľuďom v Efeze cýba, neboli informácie o krste Ducha Svätého, ale informácie o Ježišovi Kristovi. [moje zdôraznenie]

Tak Pavol prezentoval Krista efezským učeníkom, uverili a boli pokrstení v mene Pána Ježiša. A keď na nich Pavol položil ruky, rozprávali v jazykoch a prorokovali.

Prečo na nich Pavol kládol ruky? Zdá sa, že tak učinil, aby demonštroval, že už nemali ďalej nasledovať učenie Jána Krstiteľa, ale učenie apoštolov. A prečo boli efezským veriacim dané jazyky? Jazyky demonštrovali, že aj keď najprv museli prísť do vzťahu s Bohom pod Starou Zmluvou, boli teraz časťou cirkvi s ostatnými. Podobne ako tí, ktorí Letnice zažili, žili teraz v Novej Zmluve.

Celkovou témou knihy Skutkov je vlastne ukázať, ako bola zodpovedaná Ježišova modlitba v Jánovi 17:21. V nej sa Ježiš [sic Jahšua] modlilaby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal.’ Ako sa všetci veriaci stávali jedným celkom, nastával prechod medzi dvoma zmluvami. Letnice ilustrovali, čo sa dialo. Samária to ilustrovala. Spása Cornelia a ďalších pohanov [sic ethnê, mn. číslo #1484] illustrated it. A tuná v Skutkoch 19 nachádzame jedinečnú skupinu stúpencov Jána v Efeze. Stali sa jedným v Duchu skrze vieru v Pána Ježiša Krista, a ich jednota bola graficky demonštrovaná tým istým zázračným fenoménom, ktorý sa odohral trikrát už predtým. Tieto udalosti nemali byť vzorom pre cirkev ako celok, neodrážali ani normálnu skúsenosť kresťanov v cirkvi prvého storočia. Boli to výnimočné, jedinečné znaky, zahŕňajúce obmedzený počet veriacich, a brilantne dokazujúci proces odohrávajúci sa pri tom, ako sa všetci veriaci stávali v Kristovi jedným..

Tvrdiť, že je normou pre ľudí, aby verili v Krista a neskôr prešli krstom Svätého Ducha s dôkazom hovorenia v jazykoch je snahou pretlačiť knihu Skutkov cez teologické sito tej-ktorej konkrétnej osoby. [moje zdôraznenie]

Udalosti v Skutkoch jednoducho letníčiarsky a charizmatický názor nepodporujú. Joseph Dillow našu zodpovednosť zhrnul takto:

“‘Nesmieme sa dopustiť tragického omylu vyučovania zážitku apoštolov, skôr musíme učenie apoštolov zažívať. Zážitok apoštolov sa nachádza v prechodnej knihe Skutkov, kým učenie apoštolov je jasne dané v listoch, ktoré sú naším sprievodcom pre dnešný kresťanský zážitok.’

Skutky odhaľujú, ako začala nová epocha – cirkevný vek, éra Ducha Svätého. My, kresťania, ktorí v tomto veku žijeme, získavame Ducha, keď veríme v Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa. Duch je darom od Boha každému veriacemu. Toto sa znova a znova vyučuje v listoch Novej Zmluvy. Nikde však nepodporujú letníčiarsku a charizmatickú doktrínu druhého diela milosti, o ktorú sa veriaci snaží a dokazuje hovorením v jazykoch. [moje zdôraznenie]

Pavol mnohokrát písal o Duchu Svätom. Do značnej miery sa zapodieval témou duchovných darov. Je zvláštne, že nikdy nespomenul, že normatívny kresťanský zážitok má byť podobný tomu, čo je opísané v druhej, tretej, desiatej a devätnástej kapitole Skutkov.

Mimochodom, Pavol mal svoj vlastný zážitok, zaznamenaný pre nás v Skutkoch. Stretol Pána Ježiša [sic Jahšuu] Krista na ceste do Damašku a okamžite bol premenený z vraha kresťanov na služobníka Pána [sic Jahveho]. Pavol bol tri dni slepý, než k nemu prišiel Ananiáš a položil naňho ruky, aby opäť nadobudol zrak a ‘bol naplnený Duchom Svätým’ (Skutky 9:17). Je zaujímavé, že Skutky 9 nespomínajú, že by Pavol rozprával v tom čase v jazykoch. No neskôr Korinťanom uvádzal, že rozpráva v jazykoch viac než oni všetci (1. Korinťanom 14:18).

Pavol si bol veľmi dobre vedomý rozličnosti zážitkov, ktoré zažívali ľudia, ako je zaznamenané v Skutkoch. Bol presne uprostred nich. No v žiadnom zo svojich listov ani len nenaznačuje, že človek musí byť najprv spasený a potom zažije krst Ducha. To isté platí o zápisoch Júdu, Jakuba a Petra. Žiaden apoštolský pisateľ letníčiarsku alebo charizmatickú doktrínu následnosti nevyučoval. … [moje zdôraznenie]

Snažiť sa o moc, alebo ju uvoľňovať? ‘Skutky 8:19 zaznamenávajú snahu Šimona kúpiť moc Ducha Svätého. Peter v odpovedi riekol, ‘Tvoje striebro nech je zatratené aj s tebou, pretože si si myslel, že možno Boží dar získať za peniaze!’ (Skutky 8:20).

Šimon chcel moc, ale túžil po nej nesprávnym spôsobom … No ako ukazuje tento incident s Petrom a Šimonom, niektorí ľudia hľadajú duchovnú silu z nesprávnych či nečistých motívov. Šimon sa odvážil ľudskou snahou získať duchovnú moc, ktorú Boh dáva zdarma – a týmto sa odhalilo jeho hriešne srdce. Mnoho charizmatikov sa snaží o túto duchovnú moc z rovnakých sebeckých dôvodov ako Šimon – a často podobnou ľudskou snahou.” (end of MacArthur’s commentary)

Aj keď s MacArthurom nesúhlasím úplne vo všetkom, je žiarivo jasné, že dnešné letníčne a charizmatické hnutia nie sú nič viac, než oživenie Šimona Magusa zo Skutkov 8:9-24, či tiene Elymasa Bar-jesusa (Skutky 13:6-12). Sú len o čosi viac než cirkusové predstavenia, ako napr. Kathryn Kuhlman a Benny Hinn. Aj keď v dvoch cirkevných spoločenstvách, do ktorých som kedysi patril, som nikdy nepozoroval seansu hovorenia v jazykoch, dnes som zahanbený ich “náukou následnosti”. Nazývajú to “byť spasený” a “úplné posvätenie”. Dokonca i niektoré z piesní, ktoré sme zvykli spievať, boli touto náukou poškvrnené. I stará hymna “Rock of Ages ” obsahuje frázu “buď hriechu dvojitým liekom.” Znamená to, že Kristus bol ukrižovaný dvakrát? Nesplatila Jeho smrť na kríži všetko naraz?

Clifton A. Emahiser’s Teaching Ministries

1012 N. Vine Street, Fostoria, Ohio 44830

Phone (419)435-2836, Fax (419)-435-7571

E-mail caemahiser@sbcglobal.net

Reklamy

3 Comments

 1. Teo
  Posted 17. novembra 2014 at 07:45 | Permalink

  http://proroctvo.blogspot.sk/2012_06_25_archive.html

 2. Teo
  Posted 17. novembra 2014 at 07:48 | Permalink

  Poslušnosť Bohu je víťazstvo nad tyraniou.

 3. Teo
  Posted 17. novembra 2014 at 07:52 | Permalink

  Biblia bez Ducha je prázdna litera. Duchovno bez Biblie je ako plavba na mori bez kompasu.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: