Bertrand L. Comparet – Bol Ježiš Kristus Žid?

(úryvok z knihy Vaše dedičstvo, i keď rozhodne nie vyčerpávajúci túto nesporne zaujímavú tému, prináša základný pohľad na túto problematiku, ktorej sa budeme v neskorších príspevkoch venovať aj naďalej)

Prezrime si na moment, čo sme prebrali. Videli sme, že Ježiš Kristus NEBOL Židom náboženstvom, pretože Židia zakladali svoje náboženstvo na babylonskom Talmude, ktorý sa v tom čase nazýval “podaním (tradíciou) starších”, a celé pôsobenie Ježiša Krista bolo jedným neúnavným bojom proti zlám judaizmu. Videli sme, že Ježiš Kristus bol PRAVÝM IZRAELITOM, z kmeňa Júdu, of the Tribe of Judah (rasovo). A videli sme taktiež, že Židia v Jeho dobe zahŕňali rasovo miešaných potomkov Šelacha, zbastardený “zmiešaný zástup”, ktorý nasledoval Izraelitov z Egypta, rôzne kanaánske skupiny v Palestíne, vrátane Jebuzejcov, Chetitov, Chivejcov, Perizejcov a Amorejčanov, chápete už, prečo Ježiš Kristus, ktorý povedal, že bol poslaný len k “stratenej ovci Domu Izraela”, Židom povedal: “ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec. Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou” v 10. kapitole Jána?

Malý zvyšok Júdu a Benjamína, ktorý sa vrátil do Palestíny z babylonského zajatia zanechal nejakých svojich potomkov v Palestíne, no TÍTO boli ovcou Ježiša Krista, a On sám uviedol, že ich pozná, oni poznajú Jeho, a nasledujú Ho. Všetci tí v Palestíne, ktorí sa stali kresanmi, boli pravými členmi kmeňa Júda alebo kmeňa Benjamín, no NEBOLI Židmi. A Židia neboli členmi kmeňov Júda, Benjamín, či iných izraelských kmeňov, pretože sám Ježiš Kristus uviedol, že NIE sú z jeho oviec.

Teraz vieme, kto predstavoval Židov v Ježišovej dobe. Ak chcete tieto informácie zaktuálniť a zistiť, kto predstavuje Židov v našej súčasnosti, musíme pridať ešte jeden rasový element. Samozrejme, potomkovia Židov z doby Ježiša Krista sú medzi nimi, no nachádza sa tam ešte ďalší element – CHAZARI. Títo predstavujú dnešných východoeurópskych Židov.

Musíme sa však na chvíľu vrátiť k Židom v Palestíne. Ako viete, okolo roku 68 A.D. Rimania začali mať lotrovstva palestínskych Židov akurát dosť, a tak proti nim vytiahli do boja, ktorý vyústil v pád Jeruzalema v roku 70 A.D. Židia boli nato vyhnaní z Palestíny, väčšina z nich v značnom počte migrovala Byzantia, neskoršieho Konštantinopolu (dnešný turecký Istanbul). Tuná sa opäť prejavil pravda biblického učenia, že SPRÁVANIE JE VÝSLEDKOM CHARAKTERU: alebo – priamo v slovách Ježiša Krista: “Vy ste zo svojho otca diabla a žiadosti svojho otca chcete konať.” Okolo roku 300 A.D. ich lotrovstvo opäť začalo byť netolerovateľné a boli opäť vyhnaní, presunúc sa na severovýchod, do chazarského kráľovstva.

Okolo roku 150 sa Chazari, ázijský národ príbuzný Turkom, migrovali zo strednej Ázie na západ, a založili veľkú ríšu, rozprestierajúcu sa od juhozápadnej Rusi, na sever od Aralského, Kaspického a Čierneho mora, vrátane povodia Donu a Dnepru a Krymu. Okolo roku 740 A.D Bulan, chagan (kráľ) Chazarov, konvertoval na náboženstvo Judaizmu, spolu s cca 4000 šľachticmi. V tej dobe nebolo pre poddaného životu prospešné, aby bol protikladného náboženstva voči náboženstvu kráľa či majiteľa zeme, na ktorej žil, a tak postupom času väčšina Chazarov prešla na židovské náboženstvo. Stalo sa vlastne časťou ustanovenia kráľovstva, že kráľom nemohl byť nikto iný, len osoba židovského náboženstva. Hlavnými jazykmi bol chazarský jazyk (dnešný “jidiš”) a turecký jazyk. Počas vpádu Mongolov pod vedením Džingischána boli mnohí judaizovaní Chazari rozptýlení na územia dnešného Poľska a Lotyšska. Títo Chazari, náboženstvom Židia, predstavujú dnešných východoeurópskych Židov, s menami ako Minsky, Baranov, Moscowitz (často skrátené na “Mosk”) taktiež, keďže západná časť tejto oblasti bola čas od času ovládaná rakúskym či nemeckým národom, prinášajúcim so sebou svoj jazyk, títo Chazari preberali taktiež germánske mená, ako Gold či Goldberg, Rosenberg, Eisler, atď. Ak sa divíte, ako sa mohli stať tak podobnými Židmi, historické dokumenty z čias chazarskej ríše na svojom vrchole uvádzajú ich tradíciu o príchode predkov pôvodne z oblasti Seiru, čo je Edom, domov edómskych Židov.

Ak si chcete vyhľadať ďalšie podrobnosti, nájdete príspevky v rôznych encyklopédiách, ako je Britannica, Jewish Encyclopedia k nim uvádza 6 strán. Niekde su uvádzaní ako “Khazars”, inde ako Chazars či v iných kombináciách. Taktiež sa spomínajú v “A History of the Jews” autor Solomon Grayzel, a “A History of the Jews” od prof. H. Graetza, tieto diela boli vydané u Jewish Publication Society of America. Najobsiahlejšia diskusia celého tohto problému sa nachádza vo významnom diele The Iron Curtain Over America plukovníka Johna Beattyho. Plukovník Beatty je historik a profesor histórie, ktorého diela sú používané ako učebnice vo viac než 700 školách a univerzitách. Iron Curtain Over America je jednou z najdôkladnejšie zdokumentovaných a presných prác, aké boli kedy vydané a mala by byť v knižnici každého patriotického Američana a dobrého kresťana.

Možno sa divíte: “Prečo moja Biblia občas o Židoch hovorí v dobrom? Ako keď Pavol v Rimanom uvádza, že “evanjelium Kristovo … je mocou Božou na spásu každého, kto verí, najprv Židovi a taktiež Grékovi”, a v Skutkoch Pavol hovorí, že je “Žid z Tarsu””. Ak si tieto príklady vyhľadáte v dobrej konkordancii, napríklad v Strong’s Concordance, zistíte, že v nich prekladatelia napísali výraz “Žid” tam, kde sa v pôvodnom gréckom rukopise nenachádzalo. V takýchto prípadoch je v gréckom texte použitý výraz Ioudaios, čo neznamená “Žid”, ale jednoducho “Júdejec”, osoba, ktorej domov je v Judei, čiže v južnej Palestíne. Tento výraz nemal žiadny náboženský význam, a ani rasový význam, je to čisto geografický pojem, ako “Kalifornčan”. Kalifornčan môže byť biely, čierny, hnedý, žltý, a môže byť kresťan, žid, budhista či ateista. Takže Ioudaios bol iba človek, ktorý žil v Judei, kde – ako vieme – žilo pár Izraelitov z kmeňa Júda a Benjamín; no kde bolo oveľa viac kanaánskych Židov a taktiež zmes Rimanov, Grékov, Sýrčanov, Egypťanov atď. Je pravdou, že kresťanská spása bola najprv ponúknutá v krajine Judea, teda tým, ktorí tam žili, Ioudaios; a neskôr, ako apoštoli cestovali od mesta k mestu, bola zanedlho ponúknutá Grékom. No nikdy nebola ponúknutá Židom ako privilegovanej triede, pretože – ako si spomeniete – Ježiš, pokiaľ boli Židia nablízku, vyučoval len v ťažko pochopiteľných podobenstvách, ktoré vysvetľoval v súkromí učeníkom, vysvetľujúc, že medzi Židmi hovorí LEN v podobenstvách, “aby sa azda neobrátili a aby sa im neodpustilo.” To zaznamenáva Matúš 13:10-15 a Marek 4:10-12. Ježiš dbal na to, aby Židia nemohli pochopiť kresťanstvo a byť konvertovaní. Kázal iba “stratenej ovci Domu Izraela”, členom kmeňov Júda a Benjamín, o ktorých povedal, že sú Jeho ovce, ktoré poznajú Jeho hlas a nasledujú ho. Židov odmietol ako potomkov ich “otca, diabla”.

Aby sme to zhrnuli: Židia nie sú a nikdy neboli časťou žiadneho izraelského kmeňa, zahŕňajú v sebe rôzne zmesi Egypťanov, Babylončanov, Kanaáncov, Edomčanov a – neskôr – Chazarov. Kristu pochádzal z nepoškvrnenej línie z kmeňa Júda, bez židovských predkov a NEBOL Žid náboženstvom.

Starostlivo o tomto popremýšľajte – skupina národov, ktorých voľne označujeme výrazom “anglo-saské” (vrátane pôvodných obyvateľov britských ostrovov, škandinávskych národov, takmer všetkých obyvateľov Nemecka, Holandska a častí obyvateľov Francúzska, Belgicka, s príbuznými v Rakúsku, Švajčiarsku, Česku, Slovensku, Maďarsku, severných Talianov a Španielov a ich potomkov žijúcich v USA, Kanade, Austrálii a Južnej Afrike) sú žijúcimi potomkami biblického Izraela, pokrvnými bratmi nášho spasiteľa, Jahšuu Krista!!

Ak pochádzate z týchto pravých “ľudí Knihy” – “Stratenej ovce Domu Izraela” – prijmite vľúdne Spásu a Vedenie svojho vzkrieseného Spasiteľa a Kráľa, Pána Jahšuu Krista. Ste povolaní ako izraelskí kresťania povstať za spravodlivosť a decentosť v domácnosti, cirkvi, komunite, národe a vo svete, ako nariadil Jahšua: “… učiac ich dodržiavať všetko, čo som vám príkázal …” Neoceňujete svoj pôvod, svoju spásu a svoje povolanie? To je pravdivo VAŠE DEDIČSTVO.

Reklamy

12 Comments

 1. perun_hromovladny
  Posted 15. septembra 2009 at 18:57 | Permalink

  tento clanok je velmi tendencny a obsahuje mnozstvo faktografickych chyb. som si isty, ze autor je podla meritok svatej rkc velmi dobry katolik, ale ako odbornik a spisovatel by som na jeho mieste venoval viac casu studiu pramenov materialov a priprave na pisanie, popripade by som porozmyslal nad nejakou inou cinnostou. mozno by boli mili, zlati, zbozni chazari – nie prekliati predkovia dnesnych ashkenazov – keby v 861/862 prijali misiu cyrila a metoda – ale oni sa im vysmiali. na mieste krestanskych autorov by som skor skumal zlyhanie tejto christianizacnej misie ako konverziu a osocovanie ashkenazov z toho, ze nie su etnicki hebreji, ale turkitski chazari. ono je to v podstate jedno, aj ked geneticke testy preukazali neuveritelnu pribuznost dna sephardov a ashkenazov – teda cela teoria o chazarskom povode ashkenazov je len demagogia. a podla hodnovernych sudobych pramenov zilo v chazarii priblizne rpvnako krestanov, zidov-vyznavacov judaizmu-moslimov a povodnych samanistov. s panom bohom.

 2. christianfreeman
  Posted 15. septembra 2009 at 19:02 | Permalink

  drahy perun: myslim, ze tendencne je skor tvoje tvrdenie, kedže hneď predpokladáš, že autor je katolík. Iné cirkvi zrejme nepoznáš. A ak si nepochopil celý článok, doporučujem si ho prečítať ešte raz. Prípadne “Kto bol tento patriarcha, Júda”, časť 6, ak sa nemýlim. ale každopádne, vďaka za príspevok.

 3. perun_hromovladny
  Posted 15. septembra 2009 at 19:03 | Permalink

  a este, jezis bol zid, praktizoval judaizmus, bol odchovany rabinskou skolou, a pod vplyvom esejcov a jana krstitela sa pokusil zreformovat judaizmus ako univerzalne nabozenstvo. jeho nasledovnikom sa to aj podarilo, ale uz to je len viac menej helensko-judaisticky univerzalizmus a transformacia helenistickej filozofie do viere v monoteistickeho boha. ked niekto tvrdi, ze jezis nebol povodom zid, ten nie je kompletny – leda v zmysle, ze ako bozi syn ja nadnarodny a nadnarodnostny a ako taky univerzalny.

 4. perun_hromovladny
  Posted 15. septembra 2009 at 19:07 | Permalink

  myslim, ze keby sme mali menovat jednotlive krestanske cirkvi a sekty a ich definovanie malokto by ich vymenoval a definoval viac ako ja. zaujimam sa o chazarsky problem – a ako taky mozem povedat, ze autor nema pravdu, resp. zdroje jeho vedomosti su velmi obmedzene a chybne. aj ked zmyslom clanku bolo nieco ine. neznevazujem autora, ale predtym ako nieco napise by sa mal viac utvrdit v tom, ci pise pravdu, lebo ak mu nejde o pravdu je to len demagogia. pravda je jedina, ktora nas moze spojit v jedno spravodlive a mierove spolocenstvo.

 5. christianfreeman
  Posted 15. septembra 2009 at 19:11 | Permalink

  perun: Pod vplyvom Esenov? mám dojem, že by si si trošku viac mal naštudovať, čo Eséni skutočne hlásali, v čo verili, a čo praktizovali. Takto len dokazuješ svoje tendenčné tvrdenia. Môžem vedieť, z ktorej “múdrej knihy” čerpáš svoje informácie?
  A spojenie v jedno spravodlive a mierove spolocenstvo? priateľu, zmeň si nick na New-Ager 🙂

 6. perun_hromovladny
  Posted 15. septembra 2009 at 19:16 | Permalink

  ok, nic v zlom, ale dostudovat relavantnu literaturu by si si mal skor ty. ps. je viac menej iste, ze jezis pred verejnymi vystupeniami isty cas pobyval v komunite esenov a bol vyrazne ovplyvneny ich vykladom judaizmu.

 7. christianfreeman
  Posted 15. septembra 2009 at 19:18 | Permalink

  tak ešte raz. môžem poprosiť odkazy na podľa Teba relevantnú literatúru? a potom sa môžeme posunúť. lebo to, že “je viac-menej iste…” je iste menej..rozhodne nie viac :-))) takže poprosím odkaz, OK?
  A rozhodne už teraz upozorňujem, že s výplachmi typu Zeitgeist na mňa ani nechoď 🙂

 8. christianfreeman
  Posted 15. septembra 2009 at 19:21 | Permalink

  a aby sme nehovorili len tak do vetra, tuná je úryvok z knihy od Nesty Webster “The Secret Societies and subversive movements”:

  “Nuž, musíme iba pozorne študovať evanjeliá, aby sme zistili, že učenia Krista sa úplne líšili od učení Esénov.98 Kristus nežil v bratstve, ale – ako sám Dr. Ginsburg poukazuje – spolčoval sa s hostinskými a hriešnikmi. Eséni nenavštevovali Chrám a Kristus sa tam objavoval často. Eséni odmietali víno a manželstvo, no Kristus manželstvo posvätil svojou prítomnosťou na svadobnej hostine v Káne Galilejskej a tam premenil vodu na víno. Ďalší bod, najpresvedčivejší zo všetkých, Dr. Ginsburg ignoruje, menovite to, že jedna z hlavných čŕt Esénov, ktorá ich odlišovala od ostatnných židovských siekt svojej doby, bolo ich neschvaľovanie pomazania, ktoré považovali za pošpinenie, zatiaľčo Kristus nielen pochválil ženu, ktorá priniesla nádobu drahého oleja, ale i pokáral Šimona za opomenutie: “My head with oil thou didst not anoint: but this woman hath anointed My feet with ointment.” Je zjavné, že ak by bol Kristus esénom, ale pri tejto príležitosti sa ohľadom na pocity tejto ženy zdržal svojho obvyklého zvyku, chápal by, prečo mu Šimon neponúkol rovnakú pozornosť, a v každom prípade by sa Šimon na tomto základe ospravedlnil. Okrem toho, ak by Jeho učeníci boli esénmi, neprotestovali by proti takémuto porušeniu svojich princípov, namiesto jednoduchého poukázania na to, že ten olej bol veľmi drahý?”

  tak a ešte niečo k tým Esénom teda…

 9. Posted 15. septembra 2009 at 19:31 | Permalink

  Perun_hromovladny, DNA sa da sfalsofat, prisli na to Izraelski vedci http://www.sme.sk/c/4981677/testy-dna-je-mozne-sfalsovat-ukazal-vyskum.html, ak vidis sefardskeho a askenazskeho Zida, tak nemozes popriet zjavne rozdiely medzi nimi. To, ze Jezis v Biblii odvrhol Zidov slovami “Ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec. Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou”. Aj ked Biblii nemusi kazdy verit, na zaklade jej chybnych prekladoch si Zidia narokuju na postavenie naroda vyvoleneho Bohom

 10. perun_hromovladny
  Posted 15. septembra 2009 at 19:36 | Permalink

  tych chazarov by som aj bral – ako jeden z elementov (a mozno najpodstatnejsi) pri vytvarani ashkenazov, dna sa da sfalsovat, ked ide o vyssi zaujem – ale aj tak by sa nemalo ani v mene viery klamat – ci zavadzat. mam ine zdroje o jezisovi a essenoch, ale teraz sa mi to ani nechce pisat, ani vyhladavat. kazdopadne – je dobre v nieco verit – je to lepsie ako neverit v nic – preto zavidim kazdemu, kto veri, lebo ja neverim, aj keby som mozno a velmi chcel. a krestanstvo mi je najblizsie a pozna ho najlepsie, len mi vadi cirkev ako taka – ako organizujuca, co … atd, atd. verte, ze napr. ja nepacham akekolvek hriechy ani podla ludskych ci bozich zakonoch, ale jednoducho neverim, aj ked studujem a snazim sa najst pravdu, ktorej by som veril

 11. christianfreeman
  Posted 15. septembra 2009 at 19:40 | Permalink

  v pohode. o tých zdrojoch mi je jasné, že si musel napísať, čo si napísal, lebo ono ich veľa nie je..námatkovo Koestler – The Thirtheenth Tribe, Freedman – Facts are Facts a khazaria.info (ak si dobre pamätám stránku)…a este ma napadá John Beatty – The Iron Curtain over America. je mi jasné, že nemôžeš zdroje napísať,lebo budú rovnako tendenčné, ako si z tendenčnosti obvinil nebohého Dr. Compareta. Ale budem fakt rád, ak svoje zdroje vyhľadáš a napíšeš – ak sa Ti chcelo písať doteraz, tak snáď Ti ruka neodpadne – lebo ak sa mýlim, rád sa poučím. S tým nemám problém.

 12. Posted 5. novembra 2012 at 03:58 | Permalink

  Toto vsetko podrobne prestudoval a dokumentoval E.Raymond CAPT,biblicky archeolog…
  Jeho prace predava Artisan Publishers,wwwartisanpublishers.com
  Niektore Videa su na FB skupine “Real Free Speech-Hidden Truths@Historical Facts
  Je dolezite ,aby sme vedeli kto sme a Zidia nie su…
  Capt Slovanov nespomina,ale zda sa mi ,ze predkovia Slovanov boli Skyti-Scythians,tiez potomkovia Izraelitov….
  Bolo by to dolezite dokumentovat lebo medzi Slovakmi a Cechmi sa rozsiruju “bajky z Ved”,ze Slovania su nie od Adama,lebo nechcu mat nic zo Zidmi…

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: