Monthly Archives: september 2009

Bertrand L. Comparet – Spása alebo vykúpenie?

Dlhú dobu cirkvi kážu dobrú zvesť o spáse (záchrane) a zabúdajú, či dokonca popierajú, že v Biblii sa nachádza ešte čosi iné. Nastal čas, aby ste – tí, ktorých toto posolstvo zaujalo – plne zvážili oveľa dôležitejšiu dobrú zvesť, dobrú zvesť o vykúpení, pretože to sa vás týka. Bez prinajmenšom spásy nemá člověk nič, pretože by nemal žiaden život po tomto živote. Na strane druhej, čo spásou (záchranou) získava? V Starej Zmluve sa výrazom „spása“ (záchrana) prekladajú štyri hebrejské slová. Slovný koreň všetkých týchto štyroch slov je jednoducho bezpečie, záchrana pred nebezpečenstvom či zničením. V Novej Zmluve sa jako spása (záchrana) prekladajú dva grécke výrazy, s rovnakým koreňom slova. Spásou člověk získava život, je zachránený pred smrťou, ale nikde nie je uvedené, či naznačené, na akej úrovni či aký štandard tento život bude mať. Táto otázka musí byť zodpovedaná čímsi viac než len byť spaseným, a bezpochyby, vstupuje do toho i otázka odmeny za chvályhodný život.
Čítať ďalej