Monthly Archives: november 2009

Clifton Emahiser – Skon Edoma (5. časť)

Ohľadom Féničanov musíme zvážiť oveľa viac, a našiel som lepší než je zvykom článok v knihe s názvom Early Progress od Willisa Masona Westa. Niekedy sú články nachádzajúce sa v menších dejepisných knihách stručnejšie a preto ponúkajú lepší celkový prehľad témy. Citujúc zo strany 55-57:

FÉNIČANIA prebývali na malom páse pobrežia oddeleného od vnútrozemia pohorím Libanon. Dávno pred rokom 1000 pred Kristom v mnohom prevýšili Egypt a Babyloniu v obchode, preto o ich krajine uvažujeme ako o takmer prvej krajine obchodu. Stredozemné more bolo pre nich všetkým tým, čo bol Níl pre Egypťanov. Ich mnohé prístavy ich ponúkali k moreplavbe a ‘libanonský céder’ ponúkal najlepšie drevo na stavbu lodí. Najprv, napoly obchodníci, napoly piráti, ich posádky plávali od ostrova k ostrovu, aby obchodovali s domorodcami, alebo ich zajímali ako otrokov, podľa okolností. Potom, čo bolo ešte odvážnejšie, hľadali bohatstvo ďalej po mori, až prešli dokonca za Herkulove stĺpy, do otvoreného Atlantiku, a vidíme ich vymieňať drahocenný cín z Británie, žltý jantár Baltiku a otrokov a slonovinu zo západnej Afriky za korenie, zlato, voňavé drevo a drahokamy Indie. Loď, ktorú Neco poslal na oboplávanie Afriky, mala fénickú posádkua hlavné fénické mestá, Týr a Sidon, boli medzi najnádhernejšími a najbohatšími mestami sveta. Hebrejský prorok Ezechiel prehlásil:

Čítať ďalej

William Finck – Klasické a biblické záznamy identifikujúce Féničanov

© 2006

Archeológia, ako ju poznáme dnes, je viac-menej mladá veda, ktorá sa vyvíjala pod ťarchou mnohých predpokladov ohľadom histórie, ktorým sa bežne dôveru, no nemusia byť nutne správne. Ide taktiež o veľmi ne-exaktnú vedu, kde sa dajú rôzne interpretácie s každým novým objavom spochybňovať. Ale archeológia nie je história, archeológovia nie sú historici, a ich odvetvie dostalo súčasnú podobu iba po prekonaní nižšej pozície, ktorú kedysi zastávalo ako časť katedry antropológie na typickej univerzite.

Čítať ďalej

William Finck – Galilea pohanov?

Táto fráza – “Galilea pohanov” – sa objavuje v Mat. 4:15, a ide o citát z Iza. 9:1 [v slovenskom preklade z roku 1995 je to ale Iz. 8:23, budeme sa ale pridržiavať pôvodného, tzn. anglického delenia – pozn. prekl.] (kde sa objavuje “Galilea národov”). Mat. 4:14 usudzuje, že Izaiášovo proroctvo sa naplnilo, keď Jahšua opustil Nazaret pre (Mat. 4:13) “Galileu pohanov”. Bolo však toto samotné naplnením Izaiášovho proroctva? A Mat. 4:16, ktorý cituje Žalm 23:4? Určite NIE! Skôr šlo len o začiatok napĺňania proroctva, ktorého naplnenie si istý čas vyžiadalo.

Čítať ďalej