Monthly Archives: január 2010

Clifton Emahiser – Skon Edoma (6. časť)

V poslednej časti som sa zaoberal ďalším materiálom o Féničanoch. Uviedol som tému starého “Múra vládcov” v Egypte a egyptský príbeh o Sinuhem. Pokračoval som 400-ročným výpadkom histórie Izraela v Egypte a tým, že o tom, že Izrael v Egypte vôbec bol, existuje jediný známy záznam.

Musím sa však vskutku vrátiť a niektoré záležitosti v predchádzajúcej časti okomentovať. Willis Mason West vo svojej knihe Early Progress, strany 55-57 uvádza: “Dávno pred rokom 1000 pred Kristom v mnohom prevýšili Egypt a Babyloniu v obchode…”

Čítať ďalej