Monthly Archives: apríl 2010

William Webster – Interpretácia Skaly z Matúša 16:18 v podaní cirkevných otcov (1. časť)

Historické vyvrátenie nárokov rímskeho katolicizmu vrátane kritickej recenzie diela Jesus, Peter and the Keys

Matúš 16:18 je kritickou pasážou Písma pre základ nárokov autority rímsko-katolíckej cirkvi. Celá štruktúra rímskej cirkvi spočíva na interpretácii skaly a kľúčov. A 1. vatikánsky koncil jasne uvádza, že jeho interpretácia Matúša 16 je tou interpretáciou, ktorej sa Cirkev pridržiava od samotného počiatku, a nejde teda o doktrinálny vývoj. Koncil nástojil na tom, že jeho interpretácia je založená na jednoznačnej zhode otcov. Týmto prehlásením si 1. vatikánsky koncil nárokuje na dvetisícročný konsenzus pre svoju interpretáciu a učenie. Výslovne sa uvádza, že iba rímsko-katolícka cirkev má autoritu na interpretáciu Písma a je nezákonné interpretovať ho v protiklade voči tomu, čo nazýva “jednomyseľnou zhodov otcov”. Tento princíp neznamená, že každý jeden otec súhlasí s tou-ktorou špecifickou interpretáciou Písma, znamená vša, že existuje všeobecný konsenzus interpretácie, a 1. vatikánsky koncil tvrdí, že sa s týmto konsenzom zhoduje. Je veľmi dôležité toto povedať, pretože to súvisí s nárokom rímskej cirkev ako o jedinej pravej Cirkvi založenej Kristom, nezmenenej od samotného svojho počiatku.

Čítať ďalej

Frederick Forkrist – Prekrútené výrazy v Biblii (1)

Nový Zákon versus Nová Zmluva

Na svete existuje okolo 40 tisíc rôznych kresťanských denominácií. Na to, že Kristova cirkev má byť iba jedna, je tento prebytok trochu priveľký. Čomu to môžeme pripísať? Nuž, nehľadiac na to, že rozdelenia boli prorokované, aby bola zjavená pravda, faktom je, že mnohé rozdielne doktríny majú svoj pôvod v rôznych ponímaniach slov a pochopeniu – a občas aj nepochopeniu, mnohých slov a pasáží v Písme.

Čítať ďalej