Frederick Forkrist – Prekrútené výrazy v Biblii (1)

Nový Zákon versus Nová Zmluva

Na svete existuje okolo 40 tisíc rôznych kresťanských denominácií. Na to, že Kristova cirkev má byť iba jedna, je tento prebytok trochu priveľký. Čomu to môžeme pripísať? Nuž, nehľadiac na to, že rozdelenia boli prorokované, aby bola zjavená pravda, faktom je, že mnohé rozdielne doktríny majú svoj pôvod v rôznych ponímaniach slov a pochopeniu – a občas aj nepochopeniu, mnohých slov a pasáží v Písme.

A skutočne, ak náš Pán hovorí: Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní” (Matúš 5:18), o koľko dôležitejšie sú celé slová či pasáže? A teda ešte predtým, než sa môžeme venovať štúdiu Písma v celej jeho kráse, komplexnosti a ÚPLNOSTI, musíme sa najprv pozrieť na slová, ktoré sa bežne v kresťanskej terminológii používajú, no ich význam je mnohokrát trošku zložitejší, než sa na prvý pohľad môže zdať.

Prvým takýmto výrazom bude bežne používaný výraz “Nový Zákon”

Priznám sa, vždy ma fascinuje, keď sa niekto oháňa výrazom “Nový Zákon”. A občas ma to nielen fascinuje, ale rovno zlostí, hlavne ak ma niekto ide presviedčať, že “tak to je”. Nuž, ale keďže som človek zvedavý, vždy ma napadne otázka, ktorú vám taktiež prezradím. Táto otázka znie: “Kde konkrétne sa výraz NOVÝ ZÁKON spomína?” A čuduj sa svete, nech sa hľadá, ako sa len chce, výraz “nový zákon” sa skrátke v Písme nenachádza. Jedna osoba ma však odporučila na jeden verš, ktorý – akože – má byť na túto otázku odpoveďou. Týmto veršom je Matúš 26:28, a aby ste ho nemuseli pracne hľadať, nájdem ho za vás:

“Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.”

Než budeme pokračovať, nedá mi nespomenúť ďalší – hoci nie tak očividný problém s prekladom (to hlavne pre tých, ktorí sa – zrejme z obľuby toho-ktorého prekladu – domnievajú, že každý preklad je skrátka dokonalý, neobsahuje chyby, a keď je napr. sabat preložený ako sobota, tak to tak je.) Totiž, spomínaný verš v katolíckom preklade znie podobne, no rozhodne nie tak isto. Porovnajte sami:

”toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.”

Zdá sa vám, že výrazy “mnohých” a “všetkých” sú totožné? Pevne verím, že pre našich katolíckych – a pomýlených univerzalistických protestantských – priateľov je možné všeličo, ale každému súdnemu človeku by mal byť rozdiel evidentný. Ako uvidíme neskôr, rozdiel v týchto slovách v spomínanom verši je veľmi, veľmi dôležitý.

Poďme ale späť k nášmu “novému zákonu”. Neviem teda, prečo spomínaná osoba tento verš spomenula, ale ako vidíme, žiaden “nový zákon” v ňom nenachádzame. Novú zmluvu? To iste. Zmluva a zákon však rozhodne nie je to isté, a hoci zjavne veriaci “Novú zmluvu” chápu, “Nový Zákon” je zaujímavý koncept, na ktorý by sme sa rozhodne pozrieť mali.

Faktom je, že Biblia sa delí na dve časti – bežne sa označujú ako Starý a Nový Zákon, hoci správnejšie je rozhodne Stará a Nová Zmluva. Pre mnohých je tento rozdiel zanedbateľný, ale ako uvidíme, podstatný – a podstatný je i dôvod, prečo sa výraz “Nový Zákon” začal používať.

Ako sme sa presvedčili – a verím, že sa čitatelia presvedčili aj osobne skúmaním priamo v Písme – výraz “Nový Zákon” sa v Písme nenachádza. Ak má byť ale nejaký zákon “nový”, musí zrejme existovať aj zákon “starý”. A o aký “Starý Zákon” sa má v tomto ohľade jednať? Odpoveď je jasná – tzv. “Mojžišov” prípadne “Mojžišovský” zákon.

Vymyslel však Zákon, ktorý je takto označený, Mojžiš? Nie, Mojžiš bol iba kodifikátorom, prinášajúcim večný Boží Zákon do istej legislatívnej formy. Inými slovami, Zákon je iba JEDEN – večný BOŽÍ ZÁKON.

Okrem toho, ak sa pozrieme do biblického textu, zistíme význam výrazu “zmluva” v spomínanom verši Matúš 26:28:

1242 diaqh,kh diatheke

Význam: 1) dispozícia, úprava, akéhokoľvek druhu, ktorou niekto chce, aby čosi platilo, posledná dispozícia, ktorou človek upravuje vlastníctvo svojho pozemského majetku po svojej smrti, testament alebo vôľa 2) kompakt, zmluva, testament 2a) Božia zmluva s Noachom atď.

Pôvod: z 1303; TDNT – 2:106,157; n f

Použitie: AV – zmluva 20, testament 13; 33“

Keďže výraz diatheke je odvodený od výrazu v Strong’s Concordance pod číslom 1303, pozrime sa aj na ten:

1303 diati,qemai diatithemai

Význam: 1) upraviť, postarať sa o, svoje vlastné záležitosti 1a) o niečo, čo dotyčnej osobe patrí- 1b) to dispose of by will, make a testament 2) to make a covenant, enter into a covenant, with one

Pôvod: middle voice from 1223 and 5087; TDNT – 2:104,157; v

Usage: AV – učiniť 3, odkazovateľ poslednej vôle 2, ustanoviť 2; 7”

Keďže sa v definícii diatheke stretávame s výrazom “testament”, považujem za nutné pozrieť sa aj na jeho význam, pretože tento výraz nachádzame v Hieronýmovom latinskom preklade – Vulgáty – ktorá je základom prekladu Katolíckej Cirkvi:

“hic est enim sanguis meus novi testamenti qui pro multis effunditur in remissionem peccatorum”

Merriam Webster 11th Collegiate Dictionary definuje výraz “testament” nasledovne (preklad autor):

1 a archaicky : zmluva medzi Bohom a ľudskou rasou b s prvým veľkým písmenom : jedna z dvoch hlavných rozdelení Biblie

2 a : hmotný dôkaz alebo tribút b : výraz usvedčenia : KRÉDO

3 a : čin, ktorým osoba určuje naloženie s jeho/jej majetkom po smrti b : ZÁVET

Ako teda môžeme vidieť, na základe tohto rozboru nič nenasvedčuje tomu, že by sme mohli v akomkoľvek ohľade hovoriť o nejakom “Novom Zákone”. Zákon, tak ako bol daný – Boží Zákon – je totiž iba jeden, na rozdiel od zmlúv, ktorých v Písme zaznamenávame 9 – 8 v zbierke kníh, ktoré označujeme súhrne ako “Stará Zmluva” a 1 “Nová Zmluva”.

Faktom ale je, že v prípade “Novej Zmluvy” môžeme hovoriť o akejsi “novelizácii” Zákona – Ježiš svojou obeťou nahradil potrebné zvieracie obete v rámci starozmluvných rituálov. To však presahuje hranice tejto štúdie, a budeme sa jej venovať niekedy nabudúce.

Prečo sa teda začal používať výraz “Nový Zákon”? Ako inak by sa podarilo presadiť do “kresťanského” učenia toľko nekresťanských, pohanských náuk? Jednoducho tak, že sa začne hovoriť o “Novom Zákone”, ktorý nahradzuje “Starý Zákon” a takto sa dajú rôzne náuky nahrádzať, meniť, pridávať, odoberať do ľubovôle. Lebo to je Nový Zákon, čo na tom, že sa veľmi s biblickým učením nezhoduje.

Verím, že sa nájdu mnohí, ktorí si povedia – no a? – veď “Nový Zákon” je tak “udomácnený” výraz, a všetci vieme, o čo ide. Je však na nás, kresťanoch, aby sme používali správne výrazy, obzvlášť, ak použitím nesprávneho (hoci zaužívaného) výrazu môže dôjsť k prekrúteniu pôvodného významu Písma. Koniec koncov, nie sú tí istí ľudia, ktorí takto argumentujú, pohoršení z alibistického nazývania potratu “umelým prerušením tehotenstva”?

Copyright © 2010 pre United Church of YHWH

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: