Monthly Archives: máj 2010

Clifton Emahiser – K Jánovi 8:44

V tomto príspevku sa trošku od témy odkloníme. Keďže Ted R. Weiland nedávno uverejnil brožúru “Eve, Did She Or Didn’t She?”, spomínajúc ma 14-krát spolu s pár ďalšími dobrými učiteľmi Dvoch línií potomstva (rodokmeňov), mám dojem, že je čas venovať mu svoju odpoveď. Dotyčnému som zaslal aj kópiu nasledujúceho:

Čítať ďalej

William Finck – Rasa z Genesis 10

Na tejto planéte sa nachádzame iba raz. Niet žiadnej druhej šance. Jedna história, jedna Biblia, jedna cesta zo záhrady Eden po zozbieranie Pšenice. Ak nenachádzame základy našej rasy v Genesis 10, potom naša história – naša Biblia – je absoútne nespoľahlivá a sme zaborení v márnosti, bez žiadneho zmyslu života a žiadneho záznamu o našom pôvode, a žiadnej nádeji na budúcnosť. Často začínam ústne vysvetlenie 10. kapitoly Genesis citátom Epikteta, požičaného z úvodných strán Thayerovho Greek English Lexicon of the New Testament “počiatok vzdelania je skúmanie mien”, a ako musím s Epiktetom súhlasiť!

Čítať ďalej

Clifton Emahiser – Deň, kedy sa Slovo telom stalo

Pravdepodobne jedným z najobtiažnejšých tém na pochopenie v celom Písme je Vtelenie. Keď hovoríme o “Slove”, prirodzene hovoríme o Jahvem. Mnohí majú mylnú predstavu, že Jahveh Otec mal syna spôsobom, ako má syna normálny pozemský. No keď sa Slovo stalo telom, bolo to všetko úplne inak. Ján 1:14 ohľadom toho uvádza:

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami… plný milosti a pravdy.

Čítať ďalej