Lukáš Vyletel – Máva Boh dovolenku? (kritická recenzia článku)

(komentár recenzenta vyznačený červenou farbou)

 

Keďže túto otázku sa pýtal denník SME predstaviteľov kresťanských cirkví a akosi opomenul na reakcie ostatných náboženstiev a tiež ateistov, dovoľte mi zastať aspoň stanovisko ateistu. Možno sa s ním ostatní ateisti nezhodnú, rozhodne nečakám, že sa s ním zhodnú teisti. No keďže si o vyjadrenie tohto postoja nikto nerobil nárok, preberám tento nárok ja. Keďže v danom článku dostali priestor iba kresťania, budem reagovať na nich.

Neviem, prečo má autor, podľa svojho vyjadrenia ateista, potrebu zastávať stanovisko k otázke položenej v názve článku, keď ateisti na entitu zvanú Boh neveria.

Kresťania, Židia [ak náboženstvo, tak židia, nie Židia, toto označenie označuje národ per se, napr. niekdajší premiér štátu Izrael, Ben Gurion, bol Žid, ale náboženstvom budhista], moslimovia i iné teistické ale i ateistické náboženstvá [?] majú vždy veľmi horlivé odpovede na otázku, kto alebo čo stojí za dobrom, úspechom a šťastím. Keď príde na otázku, kto stojí za zlom, nešťastím či katastrofami, odpovede už nie sú také jednoznačné.

Tak napríklad, za zlom by podľa Biblie mal stáť Satan. No je tomu skutočne tak? V Biblii sa Satan previnil najmä tým, že nepriamo nahovoril Adama a Evu aby porušili Boží príkaz a pokúšal Ježiša, pričom nie je jasné, za akým iným konkrétnym zlým skutkom stál. Treba si uvedomiť, že zatiaľ čo Satan vykonával všetko zlé, čo sa dalo(ibaže nevedno čo), Boh bol vždy pri tých dobrých skutkoch, ako napríklad vyhubenie ľudstva veľkou záplavou, keď nadobudol pocit, že je málo uctievaný, či zoslanie moru na nepriateľov židov. Počet mŕtvych s jasne preukázanou vinou Satana je niekde na úrovni nuly, zatiaľ čo počet obetí Božích dobrých a dokonalých skutkov sa nedá ani spočítať.

A už sme v účelovo posplietanej pavučine právd, polopráv a lží, čo je snáď asi typickým znakom pre každého ateistu. Príde mi, že ateista je vlastne človek, ktorý Bibliu buď vôbec nečítal, prípadne ju čítal z rýchlika a na preskáčku, nerozumie jej a ešte je na to aj patrične hrdý.

Milý Lukáš, Lucifer sa stal Satanom po svojej vzbure voči Bohu. Nuž, kto vie, či to budeš pokladať za zlý skutok, určite by sa na túto tému dalo polemizovať, ale prenesene do modernej reči: “voči zamestnávateľovi nevyskakuj, aby si sa nedivil, že si dostal padáka” (a rozhodne mi príde divné porovnávať vinu Satana len počtom mŕtvych, hoci v detailnejšie debate by sa aj toto dalo pekne ukázať, a počty mŕtvych, ktoré by sa dali Satanovi pripísať, by teda autora nenadchli). Satan Adama a Evu nijako nepriamo nenahovoril. Eva spáchala hriech (do podrobností nebudem zachádzať, ale na ovocnom trhu to akurát nebolo, takže žiadne jabĺčka), a Adam si ju nechal aj napriek tomu (to bola jeho časť hriechu). Pekné gesto, ale Zákon hovorí čosi iné. Ako si Adam vybral, tak mal.

Satan, samozrejme, pokúšal aj Jóba, privodiac mu choroby, stratu majetku i rodiny. Iste, s Božím dovolením, ale za a) je vyjadrený zámer prečo, za b) odmena za vytrvalosť vo viere je rovnako tak artikulovaná. Ak autor dovolí, nebudem zachádzať do podrobností, málokto dnes číta viac ako 3 strany A4. O “vyhubení ľudstva veľkou záplavou” či “zoslaní moru na nepriateľov židov” sa ani nebudem baviť. Chápem, že je autor ateista, a teda mu nemožno vytknúť, že sa v problematike nevyzná, ale na strane druhej, ak o niečom idem polemizovať, mal by som mať o tom aspoň akú takú presnú predstavu.

Možno práve preto si málokto dovolí povedať, že za prírodnými katastrofami, pri ktorých umiera množstvo ľudí je práca Satana. Možno tiež preto, že trochu by to nedávalo zmysel. Satan predsa nemôže byť silnejší ako Boh, tak prečo Boh Satana nezastaví? Toto všetko môžu byť nepríjemné otázky pre bežného kresťana, no tí si myslia, že ľahko vykľučkujú s odpoveďou, že Boh dal ľuďom aj Satanovi slobodnú voľu.

Možno preto ani nikto netvrdí, že za prírodnými katastrofami stojí Boh. Argument autora stojí na vratkých nohách. Písmo hovorí: “Vieme, že sme z Boha a celý svet je v moci Zlého.(1. Jána 5:19) Preto bol Satan schopný pokúšať Ježiša “všetkými panstvami zeme”. Boh dal Satanovi moc vládnuť nad svetom istý čas, a výsledky sú aj vcelku dostatočne viditeľné. Preto polemika, prečo teda Boh Satana nezastaví, keďže je Boh silnejší než Satan, je absolútne irelevantná, pretože sa tak stane. No ale späť k prírodným katastrofám. Autorovi iste neuniklo, prečo napr. dochádza na Slovensku k tak častým záplavám. Je to dôsledok urbanizácie, nedostatočného zalesňovania brehov riek atď. atď. Obviňovať Boha z toho, že sú ľudia chamtiví, by bolo pre mnohých síce pohodlným vysvetlením, pravda je však taká, že chamtivosť je NAŠA vlastnosť. Nie nadarmo hovorí Písmo: “Láska k peniazom je koreňom všetkého zla”. (1. Timotejovi 6:10). A kto je v Písme označovaný za “toho Zlého”? Správne, je ním Satan.

Slobodná voľa bola aj argumentom pána Drobného, inak katolíckeho kňaza. Milý pán Drobný, keď raz niečo vytvorím a nájdem vo svojom diele chybu, tak sa ju snažím opraviť. Nechať slobodnú voľu Hitlerovi znamenalo odobrať slobodnú voľu tisíckam ďalších ľudí. Ak nárok na existenciu slobodnej vôle jednotlivca preváži nárok na slobodnú vôľu podstatne väčšej masy ľudí, tak v tom vidím problém. Viem si predstaviť, že ľubovoľný veriaci by mi dokázal nájsť “veľmi logické vysvetlenie” prečo Boh akceptuje zrušenie nároku na slobodnú vôľu väčšej skupiny v prospech jednotlivca. Ale k tomu neskôr.

Ak autor a čitatelia dovolia, nebudem tento odstavec komentovať. Nie, že by nebolo čo k tomu povedať, naopak, môj komentár by však bol nepochopený. Ale pre zjavne humanisticky založeného autora si dovolím odkázať ho na – sice preňho určite určite skutok krutého Boha Biblie 🙂 – takmer dokonalé vyhladenie populácie Kanaánu prichádzajúcimi Izraelitmi. Dôvod na to bol, avšak ateistovi človek nevysvetlí.

Ešte jedna kresťanská myšlienka ma zaujala. Pán Srholec, inak tiež katolícky kňaz argumentuje tým, že Boh nielen dáva, ale aj berie. To ale nesedí s tým, že Pán je milostivý a nekonečne dobrý a spravodlivý. Nekonečne dobrý a spravodlivý Pán totiž, zdá sa, berie podstatne viac nevinným ľuďom, než tým, ktorí sú skutočnými príčimi zla. Tým potom zvykneme pristrihnúť krídla my, ľudia. No i tak mnohí beztrestne kráčajú ďalej medzi nami, bez toho, aby sme vedeli, že ten pán na lavičke predvčerom zastrelil troch ľudí. Samozrejme aj na tento argument by mi pán Srholec vedel protiargumentovať. Nezabudne však dodať, že nepozná Boží plán a nevie, ako to vlastne skutočne je. A tým sa dostávam k jadru problému.

Otázka je, kto vlastne berie a čo. Problém našej neschopnosti nasledovať Boží Zákon pre skvalitnenie celej spoločnosti – bez ohľadu na to, čo si ateisti o tom myslia – je zjavný chaos, vláda zla (a zlých ľudí) a celková nespravodlivosť vo svete. Nuž, slobodná vôľa. Ideme z toho obviňovať Boha? Iste by to bolo jednoduché riešenie. Skôr by som sa ale pozrel na nás, ľudí. Koho obviníme z dopravnej nehody, ak vodič nedodržal predpísanú rýchlosť? Boha?

Nikto vlastne nevie, aký je Boží plán. Každý uznáva, že Boh je nevyspytateľný. Potom sa ale pýtam, ako môžete byť tak ignorantskí voči tomuto faktu a argumentovať, že musí to byť božia vôľa udržať slobodnú vôľu, prípadne niečo odoberať za zlé skutky. Keď proste neviete odpoveď, tak tam by predsa vaša konverzácia mala skončiť. Nemusí to byť potom čokoľvek. Je vcelu bežné, že ľudia majú potrebu hľadať rôzne vysvetlenia, je im nepohodlné niečo nevedieť. Toto však v takýchto závažných otázkach nemôže hrať žiadnu rolu. Najsprávnejšia odpoveď, akú v súčasnosti na otázku či Boh máva dovolenky môžeme povedať je, že nevieme.

Boží plán je jasne uvedený v Písme Svätom, Božom Slove, Kto hľadá, nájde. A ja rozhodne neuznávam, že by bol Boh nevyspytateľný. Negujem tvrdenie autora? Jednoznačne áno.

To je prvá vec. Druhá vec: Všimnite si, že všetky argumenty, prečo Boh dopustí zlo majú diery. [Ani by som nepovedal.] Nejasnosti. Je zrejmé od prvého pohľadu, že ak aj daný názor môže mať so skutočným stavom vecí niečo spoločné, nie je to to správne vysvetlenie. Vieme, že ak by toto bola celá pravda, nedávalo by to zmysel. Všetky kresťanské vysvetlenia sa musia potýkať s tým, že musia krkolomne hľadať odpovede na diery v argumentácií a neskôr vrcholia tieto diskusné manévre v nelogickosti argumentov.

Vo vede zvykne zväčša platiť princíp, že najjednoduchšie riešenie je to najsprávnejšie. Ak sa zamyslíme nad jednoduchým vysvetlením, prečo sa na svete deje zlo(nielen to, ktoré je páchané ľuďmi, ale aj prírodné katastrofy a podobne), tak sa dá ľahko dospieť k zisteniu, že sú to všetko náhodné javy. Zlo sa nedeje preto, že by ho niekto privolával, zlo sa deje preto, že zlo v prvom rade neexistuje. Vesmír nepozná zákony dobra a zla. Vesmír pozná fyzikálne zákony a fyzikálne zákony umožňujú zemetrasenia a podobné nešťastné prípady. A sú to len ľudia, ktorí podobné príhody označia nálepkou ZLO.

Pozabíjajme všetkých nemohúcich invalidov, viac peňazí ostane nám zdravým. Najjednoduchšie riešenie, ale mám dilemu, či je to to najsprávnejšie riešenie. Ohľadom fyzikálnych zákonov – iste, poloha Japonska spôsobuje časté prírodné katastrofy. Ropná škvrna v Mexickom zálive však nebola vyvolaná fyzikálnymi zákonmi vesmíru, ale nenažranosťou nás ľudí. Z iného súdka – keď George Soros úmyselne destabilizoval britskú libru, tiež sa to nestalo náhodou – dotyčný špekulant sa síce obohatil, ale čo si o jeho akcii mysleli státisíce ľudí, ktorých táto destabilizácia postihla…nuž, zlo neexistuje? 😀

Ale keď to zlo nie je riadené, prečo ho Boh aspoň nezastaví? Opäť platí, že kľučkovať v argumentácií sa dá dlho a rôzne, no cítime, že to nie je to pravé vysvetlenie. A pritom znova existuje ľahké vysvetlenie, prečo Boh nezastaví zlo. Pretože Boh neexistuje. Je to minimálne taký argument, z ktorého nemusím kľučkovať. Ak Boh neexistuje, logicky nemá kto zlo zastaviť(iba ak by ho zastavili ľudia).

Opäť. Boh dal jasne najavo – a o tom sú proroctvá – že necháva veciam do istého času voľný priebeh. Keďže ľudia sú vždy sami najmúdrejší, nuž, nechá nás vo svojej “múdrosti” a namyslenosti dobre sa vymáchať. Faktom je, že argument o neexistencii Boha je vhodný pre tých, ktorí sa nechcú Jeho poznaním zaoberať, prípadne na to nemajú. Aj to sa stáva, netreba z toho robiť vedu.

Môj návrh vyplývajúci z tohto príspevku je teda minimálne ukončiť snahy kresťanských predstaviteľov o hľadanie argumentu na otázku prečo Boh povolí zlo. Objektívne povedané, nevedia to a preto by sa k tomu nemali ani čo vyjadrovať. No a ďalší návrh je, neschovávať sa za deravé argumenty, z ktorých sa treba krkolomne vykrúcať a dúfať, že verejnosti bude taký argument stačiť. Bavíme sa o jednej otázke, ale spýtal by som sa, prečo Boh nenechá ľuďom dorásť končatinu, keď ich údajne vylieči z rakoviny? Prečo sa Boh neukázal ľuďom? A podobne. Na každú z týchto otázok by mi kresťan musel hľadať odpoveď, pre každú otázku minimálne jednu odpoveď. Ja si postačím s jednou univerzálnou odpoveďou na všetky tieto otázky: Boh neexistuje. A nemusím sa vykrúcať z ničoho. Koho argument pôsobí viac systematicky?

Ja mám lepší návrh: Nemudrovať o veciach, o ktorých človek nemá šajnu, aby potom nevyzeral ako hlupák. Objektívne povedané, to, že nejaký bežný veriaci, prípadne teológ, zväzovaný dogmami cirkvi, do ktorej patrí, nevie na niečo patrične – aby ateistu uspokojil – odpovedať, neznamená, že by odpovede neboli. Len ich treba hľadať, nie sú jednoduché, a mnohokrát nie sú ľuďom po chuti. Prečo nenechá Boh ľuďom dorásť končatinu? Nuž, lebo nás nestvoril ako jašterice či nezmary. Prečo sa Boh neukázal ľuďom? Lebo za a) nemusí, za b) odporúčam nazrieť do Písma, Pentateuch o tom čosi hovorí (je až smiešna neschopnosť si najprv niečo skutočne prečítať, až potom argumentovať, ale aby sa nepovedalo: Exodus 33:11, Deuteronomium 5:4, len ako príklad). Koho argument pôsobí viac systematicky? 🙂

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: