Tag Archives: Dan Gayman

Dan Gayman – Spájanie kresťanskej rodiny s pôdou

„Beda tým, ktorí pripájajú dom k domu a tým, ktorí pripájajú pole k poľu, až niet už mieta a musíte bývať celkom sami uprostred krajiny!” (Izaiáš 5:8)

Vyzývať kresťanské rodiny k spojeniu s pôdou sa môže zdať v našej dobe trochu zbytočné. Viac než 90 percent americkej populácie dnes žije v urbanizovaných oblastiach našej krajiny, väčšina detí dnes rastie s pohľadom na asfalt, než na zeminu. Počiatkom 20. storočia to bolo opačne, okolo 90 percent nášho ľudu prebývalo vo vidieckych oblastiach a malých komunitách, zvyšok sa tlačil v urbanizovaných, industriálnych oblastiach krajiny. S prechodom do 21. storočia sme národom mestských obyvateľov a nič nenaznačuje, že sa to zmení. Američania sú dnes po niekoľko generácií odlúčení od fárm, ktoré kedysi zrodili americkú populáciu.

Čítať ďalej

Reklamy