Tag Archives: Egypt

Clifton Emahiser – Výlet späť do Théb (WTL 032)

Toto je môj 32. mesačný vyučujúci list a zavŕšuje môj tretí rok publikovania. V poslednom liste (#31) sme začali štúdium Egypta. Najprv sme sa dozvedeli, čo egyptská história nie je. Demonštroval som, za pomoci archeologických dôkazov, ako pokus jedného človeka zmiasť 1000 rokov egyptskej histórie jednoducho nemôže byť správne. S archeologickou evidenciou, ktorú som prezentoval, môžeme si byť istejší ohľadom všeobcného časového obdobia pre Exodus. Ak list #31 nemáte, budete ho potrebovať. Faktom je, že vlastne budete potrebovať niekoľko z mojich posledných listov, ak chcete túto dôležitú tému zvládnuť. V tomto liste sa pokúsime dať dohromady egyptské dejiny s biblickou históriou. Nebude to prvý takýto pokus, keďže v minulosti sa o to pokúsilo mnoho učencov. Ak si pozriete rôzne odkazy, nájdete rôzne druhy návrhov pre porovnania časových období. Podrobný biblický výskum a štúdium je oveľa viac než len prečítanie pár veršov čas od času. Čítať ďalej

Reklamy

Clifton Emahiser – História Egypta

Pre časť egyptskej histórie, o ktorú sa zaujímame, a k tomu, ako egyptská história zapadá do biblickej histórie, budem prezentovať dôkazy o tom, čo egyptská a biblická história nie je. Je to moja zodpovednosť, ako strážcu-hlásnika na hradbách, kedykoľvek niekto prezentuje ohľadom biblických tém nejaké klamstvo, odhaliť falošné učenie ako také. Akonáhle sa dopracujete k pravde, bude vašou zodpovednosťou súdiť autorov tém za to, kým sú. Veľmi pochybujem, ak tomuto autorvi prezentujem nepopierateľné, nespochybniteľné dôkazy o jeho omyle, že svoje postoje zmení, skôr bude pokračovať vo svojich učeniach napriek spoľahlivému protichodnému svedectvu. No na konci musíte byť sudcami vy. Celkom určite nepotrebujeme viac zmätku, keďže už teraz ho máme až príliš!

Čítať ďalej

Clifton Emahiser – Skon Edoma (6. časť)

V poslednej časti som sa zaoberal ďalším materiálom o Féničanoch. Uviedol som tému starého “Múra vládcov” v Egypte a egyptský príbeh o Sinuhem. Pokračoval som 400-ročným výpadkom histórie Izraela v Egypte a tým, že o tom, že Izrael v Egypte vôbec bol, existuje jediný známy záznam.

Musím sa však vskutku vrátiť a niektoré záležitosti v predchádzajúcej časti okomentovať. Willis Mason West vo svojej knihe Early Progress, strany 55-57 uvádza: “Dávno pred rokom 1000 pred Kristom v mnohom prevýšili Egypt a Babyloniu v obchode…”

Čítať ďalej

Clifton Emahiser – Skon Edoma (5. časť)

Ohľadom Féničanov musíme zvážiť oveľa viac, a našiel som lepší než je zvykom článok v knihe s názvom Early Progress od Willisa Masona Westa. Niekedy sú články nachádzajúce sa v menších dejepisných knihách stručnejšie a preto ponúkajú lepší celkový prehľad témy. Citujúc zo strany 55-57:

FÉNIČANIA prebývali na malom páse pobrežia oddeleného od vnútrozemia pohorím Libanon. Dávno pred rokom 1000 pred Kristom v mnohom prevýšili Egypt a Babyloniu v obchode, preto o ich krajine uvažujeme ako o takmer prvej krajine obchodu. Stredozemné more bolo pre nich všetkým tým, čo bol Níl pre Egypťanov. Ich mnohé prístavy ich ponúkali k moreplavbe a ‘libanonský céder’ ponúkal najlepšie drevo na stavbu lodí. Najprv, napoly obchodníci, napoly piráti, ich posádky plávali od ostrova k ostrovu, aby obchodovali s domorodcami, alebo ich zajímali ako otrokov, podľa okolností. Potom, čo bolo ešte odvážnejšie, hľadali bohatstvo ďalej po mori, až prešli dokonca za Herkulove stĺpy, do otvoreného Atlantiku, a vidíme ich vymieňať drahocenný cín z Británie, žltý jantár Baltiku a otrokov a slonovinu zo západnej Afriky za korenie, zlato, voňavé drevo a drahokamy Indie. Loď, ktorú Neco poslal na oboplávanie Afriky, mala fénickú posádkua hlavné fénické mestá, Týr a Sidon, boli medzi najnádhernejšími a najbohatšími mestami sveta. Hebrejský prorok Ezechiel prehlásil:

Čítať ďalej