Tag Archives: faraón

Clifton Emahiser – Skon Edoma (5. časť)

Ohľadom Féničanov musíme zvážiť oveľa viac, a našiel som lepší než je zvykom článok v knihe s názvom Early Progress od Willisa Masona Westa. Niekedy sú články nachádzajúce sa v menších dejepisných knihách stručnejšie a preto ponúkajú lepší celkový prehľad témy. Citujúc zo strany 55-57:

FÉNIČANIA prebývali na malom páse pobrežia oddeleného od vnútrozemia pohorím Libanon. Dávno pred rokom 1000 pred Kristom v mnohom prevýšili Egypt a Babyloniu v obchode, preto o ich krajine uvažujeme ako o takmer prvej krajine obchodu. Stredozemné more bolo pre nich všetkým tým, čo bol Níl pre Egypťanov. Ich mnohé prístavy ich ponúkali k moreplavbe a ‘libanonský céder’ ponúkal najlepšie drevo na stavbu lodí. Najprv, napoly obchodníci, napoly piráti, ich posádky plávali od ostrova k ostrovu, aby obchodovali s domorodcami, alebo ich zajímali ako otrokov, podľa okolností. Potom, čo bolo ešte odvážnejšie, hľadali bohatstvo ďalej po mori, až prešli dokonca za Herkulove stĺpy, do otvoreného Atlantiku, a vidíme ich vymieňať drahocenný cín z Británie, žltý jantár Baltiku a otrokov a slonovinu zo západnej Afriky za korenie, zlato, voňavé drevo a drahokamy Indie. Loď, ktorú Neco poslal na oboplávanie Afriky, mala fénickú posádkua hlavné fénické mestá, Týr a Sidon, boli medzi najnádhernejšími a najbohatšími mestami sveta. Hebrejský prorok Ezechiel prehlásil:

Čítať ďalej

Reklamy