Tag Archives: futurizmus

John D. Keyser – Kto alebo Čo je “Antikrist”?

Kto v týchto dňoch nepočul výraz “Antikrist” – dostáva sa mu veľkej publicity v náboženskom rádio-televíznom vysielaní, v náboženských brožúrach a prorockých knihách. Niektoré z týchto knih sú senzačné a hrozivé, ako sú i mnohé filmy zaoberajúce sa touto témou. Všeobecnou predstavou je, že “Antikrist” bude ateistickým politikom, ktorý sa objaví na svetovej scéne v blízkej budúcnosti s obrovskou mocou nad vzdušnými silami – vrátane rakiet, bômb, počítačov a špionážnych satelitov – a spôsobí, že na tejto zemi vypukne peklo.

Ešte počas 1. svetovej vojny mnohí verili, že obávaným človekom hriechu – Antikristom – bude nemecký cisár. O pár rokov neskôr to bol Josif Stalin. Keď bol v USA zavedený New Deal, niektorí sa domnievali, že Franklin Roosevelt bol prinajmenšom predchodcom Antikrista. Iní verili, že pravdepodobnými kandidátmi boli Hitler alebo Mussolini. Herbert W. Armstrong, vo svojich ranných dielach, celkom iste veril, že Mussolini bol viac než pravdepodobným Antikristom. Kniha, vydaná v roku 1940, preberala Armstrongovu teóriu kladenou otázkou: “Je Mussolini Antikristom?” a autor, John. R. Rice, odpovedal: “Možno. Nepoznám dôvod, prečo by nemal zodpovedať popisu tohto strašného muža hriechu…Je evidentne ateistom.” (World-wide War and the Bible, p. 212). Ďalší autor dokonca tvrdil, že Mussolini naplnil 49 proroctiev týkajúcich sa Antikrista!

Čítať ďalej

Clifton Emahiser – Falošnosť letníčnych a charizmatických hnutí, časť 1.

Pravý a potrebný deň Letníc skutočne nastal, ale to, čoho sme dnes v mene letníčiarstva svedkami, je úplne falošné. A to, čo sa dnes nazýva charizmatickým hnutím, nie je nič viac, než neo-letníčiarstvo toho najhoršieho druhu. Názvy týchto hnutí ani nepíšem s veľkým počiatočným písmenom, keďže si ho nezaslúžia. Vždy, keď musí niekto priniesť do kongregácie štrkáče, aby dokázal že má Ducha Svätého, degratuje Ducha na tú najnižšiu úroveň!

Čítať ďalej

Clifton Emahiser – Kto je tento patriarcha, Júda? časť 12.

V tejto lekcii budeme pokračovať v našom štúdiu Júdu. V tejto štúdii budeme skúmať pasáž, ktorá bola prorokovaná Danielom počas júdskeho zajatia v Babylone, a uvidíme, ako sa dotýkala Júdu, keď bolo toto proroctvo naplnené o cca 1100 rokov neskôr. Táto pasáž sa nachádza v Danielovi 7:24-25, a teraz si ju prečítame:

24 A pokiaľ ide o desať rohov, z tohto kráľovstva povstane desať kráľov, a po nich povstane ešte iný a sám sa bude líšiť od prvých a poníži troch kráľov. 25 A bude hovoriť dokonca slová proti Najvyššiemu a bude stále bojovať proti svätým Najvyššieho. A bude mať v úmysle zmeniť časy a zákon, a budú mu vydaní do ruky na čas a časy a pol času.

Čítať ďalej

LeRoy E. Froom – História futurizmu a preterizmu

Prostredníctvom Reformácie utrpelo pápeženstvo veľký úder. Hľadala so pomoc u mníšskych rádov, no tie boli tak dekadentné, že stratili všetok rešpekt ľudu. Dominikáni a františkáni, predávajúci relikvie a odpustky sa stali objekom zosmiešňovania a satiry.

V tejto kríze ponúkol svoje služby Loyola a jeho spoločníci – ísť kamkoľvek ich pápež pošle, ako kazatelia, misionári, učitelia, radcovia a reformátori. Vytvoril sa nový rád, autorizovaný v roku 1540, ktorý nabral nový dych a rýchlo sa šíril Európou. Ako ranený gigant povstal Romanizmus v zúfalstve sa snažiac získať si svoju stratenú prestíž a zmenšené územie.

Ich ambicióznym cieľom bolo stať sa univerzálnym a hlavným rádom rímskej cirkvi. Aj keď sa nazvali Spoločnosťou Ježišovou (jezuiti), protestanti ich označovali ako Jesuwider (proti Ježišovi).

Čítať ďalej