Tag Archives: hovorenie v jazykoch

Clifton Emahiser – Falošnosť letníčnych a charizmatických hnutí, časť 1.

Pravý a potrebný deň Letníc skutočne nastal, ale to, čoho sme dnes v mene letníčiarstva svedkami, je úplne falošné. A to, čo sa dnes nazýva charizmatickým hnutím, nie je nič viac, než neo-letníčiarstvo toho najhoršieho druhu. Názvy týchto hnutí ani nepíšem s veľkým počiatočným písmenom, keďže si ho nezaslúžia. Vždy, keď musí niekto priniesť do kongregácie štrkáče, aby dokázal že má Ducha Svätého, degratuje Ducha na tú najnižšiu úroveň!

Čítať ďalej