Tag Archives: Tertullian

William Webster – Interpretácia Skaly z Matúša 16:18 v podaní cirkevných otcov (1. časť)

Historické vyvrátenie nárokov rímskeho katolicizmu vrátane kritickej recenzie diela Jesus, Peter and the Keys

Matúš 16:18 je kritickou pasážou Písma pre základ nárokov autority rímsko-katolíckej cirkvi. Celá štruktúra rímskej cirkvi spočíva na interpretácii skaly a kľúčov. A 1. vatikánsky koncil jasne uvádza, že jeho interpretácia Matúša 16 je tou interpretáciou, ktorej sa Cirkev pridržiava od samotného počiatku, a nejde teda o doktrinálny vývoj. Koncil nástojil na tom, že jeho interpretácia je založená na jednoznačnej zhode otcov. Týmto prehlásením si 1. vatikánsky koncil nárokuje na dvetisícročný konsenzus pre svoju interpretáciu a učenie. Výslovne sa uvádza, že iba rímsko-katolícka cirkev má autoritu na interpretáciu Písma a je nezákonné interpretovať ho v protiklade voči tomu, čo nazýva “jednomyseľnou zhodov otcov”. Tento princíp neznamená, že každý jeden otec súhlasí s tou-ktorou špecifickou interpretáciou Písma, znamená vša, že existuje všeobecný konsenzus interpretácie, a 1. vatikánsky koncil tvrdí, že sa s týmto konsenzom zhoduje. Je veľmi dôležité toto povedať, pretože to súvisí s nárokom rímskej cirkev ako o jedinej pravej Cirkvi založenej Kristom, nezmenenej od samotného svojho počiatku.

Čítať ďalej